Podnikatelia neveria univerzitám

 

Krátka správa

Sylvian Khan, pôsobiaci na Institut d’Etudes Politiques (IEP) de Paris, na otázku, či sa majú univerzity viac otvoriť podnikateľskej komunite, odpovedá, že síce súhlasí s celkovým cieľom, no „problémom je, že podnikateľská komunita sa nezaujíma o spojenie s univerzitami“. Podnikatelia radi zamestnajú výskumných pracovníkov produkovaných univerzitami, nechcú však byť v nich finančne zainteresovaní.

„Sú na to historické a ekonomické, dokonca kultúrne a politické dôvody. V zásade však ide o to, že podnikateľská komunita neverí univerzitám, nepovažuje ich ani za potrebné, nakoľko sa často zaujímajú len o „čistý“ výskum“, tvrdí Kahn.

Napriek tomu však považuje za mimoriadne dôležité zvýšenie financovania univerzít, najmä prinesením súkromných zdrojov, napríklad prostredníctvom nadácií a iných sponzorských aktivít podporených znížením daní. „Potrebujeme politickú požiadavku, aby sa podnikateľská sféra zblížila s univerzitami, a vážne daňové zvýhodnenia, ktoré umožnia sponzorovať vyššie vzdelávanie a výskum.“

Plné znenie interview nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.