Podnikatelia sa už toľko neboja investovať do životného prostredia

McKinsey prieskum na približne 1500 výkonných riaditeľov spoločností zo všetkých kútov sveta a odvetví odhalil, že až 59 percent z nich berie biodiverzitu a životné prostredie skôr ako možnú príležitosť než ako hrozbu pre svoje podnikanie. Riaditelia si pritom cenia najmä fakt, že ochranou biodiverzity, či výrobou nových produktov z obnoviteľných prírodných zdrojov podporia dobré meno svojej spoločnosti.

Výsledky prieskumu tak naznačujú, že spoločnosti sú citlivejšie na biodiverzitu a berú ju pri podnikaní do úvahy v zvýšenej miere- rovnako ako aj otázku klimatických zmien. Keď McKinsey uskutočnil tento prieskum v roku 2007, biodiverzitu vnímalo ako príležitosť len 29 percent opýtaných.

Biodiverzita ako taká je však pre spoločnosti stále oveľa menším lákadlom v tomto ohľade ako už spomínané klimatické zmeny, či témy ako znečisťovanie ovzdušia a ľudské práva. Navyše, len malý počet respondentov sa domnieva, že riziká spojené s biodiverzitou zásadným spôsobom ovplyvnia ich podnikanie v nasledujúcich troch rokoch. Najpravdepodobnejším rizikom je pritom nedostatok vodných zdrojov, ktorý ako riziko označilo 31 percent riaditeľov a takmer polovica z respondentov pôsobiacich v odvetví energetiky.

Viac ako tretina opýtaných priamo povedala, že nepodnikajú žiadne kroky na ochranu biodiverzity, lebo to nesúvisí s ich podnikaním a chýba tak tlak konkurencie a okolia v tejto otázke.

Respondenti z potravinárskych spoločností, ktoré sa spoliehajú na poľnohospodárske dodávky a tým pádom aj na vodu; farmaceutické spoločnosti so záujmami v oblasti liečby infekčných ochorení, či energetické spoločnosti, ktorých činnosť priamo ovplyvňuje biodiverzita, boli dvakrát tak náchylné na identifikovanie tohto prvku ako dôležitého faktora pre svoju konkurencieschopnosť než iné firmy, uvádza McKensey.

Výsledky zodpovedajú obavám EÚ z degradácie biodiverzity, ktoré ešte vzrástli po tom, čo sa Únii ani zďaleka nepodarilo splniť svoj cieľ znížiť stratu biodiverzity o polovicu do roku 2010. Komisia už tento rok predstaví nový plán s rovnakým cieľom na rok 2020.