Podnikatelia vítajú program „Spájame Európu“

„Príliš často sú občania a podnikatelia brzdení nekompletnou, neefektívnou alebo neexistujúcou infraštruktúrou. Program „Spájame Európu“ je európskym riešením európskeho problému,“ vyhlásil predseda EK José Manuel Barroso.

Panelisti konferencie ocenili inovatívny charakter programu a dôležitú pridanú hodnotu, ktorú ponúka. Zhodli sa na tom, že veľké množstvo investícií do dopravy, energetiky a internetu, by sa nikdy nezrealizovali, ak by sa riešili len na národnej úrovni. Dôvodom je pretrvávajúca kríza, ktorá odrádza banky od požíčávania na podobné investície.

Účastníci konferencie očakávajú významný nárast súkromných investícií vďaka inovatívnym nástrojom programu, akým sú napríklad projektové bondy.

V júli europarlament schválil prvý balík v objeme 230 mil. eur, určený na pilotné projektové bondy, nasmerované na investície do dopravných sietí, IKT a energetickej infraštruktúry.

Mnohí poukázali tiež na úspešné európske projekty z minulosti. Napríklad nedávno inaugurované elektrické prepojenie Írska a Veľkej Británie, alebo kompresory, ktoré umožňujú reverzné toky plynu v členských štátoch strednej a východnej Európy.

Kvalitná, udržateľná a efektívna sieť je podľa účastníkov konferencie dôležitá pre správne fungovanie jednotného trhu a budovanie udržateľnej nízko-uhlíkovej ekonomiky. Niektorí vyzdvihli tiež komplementárnosť programu s kohéznou politikou.

Program predstavila Komisia pred rokom po dvojročnom procese konzultácií. Stanovila v ňom základnú dopravnú sieť, ktorá sa má zriadiť do roku 2030 a ktorá má fungovať ako oporná os dopravy v rámci jednotného trhu.

Komplexnejšia dopravná sieť, ktorá nadviaže na základnú, by mala byť dokončená do roku 2050.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách.