Podnikateľským trendom je viacjazyčnosť

Pozadie:

Podnikateľské fórum o viacjazyčnosti vzniklo v roku 2007. Jeho cieľom bolo preskúmať, ako jazykové zručnosti ovplyvňujú obchod a zamestnanosť. Pri práci vychádzalo z výskumných správ, prípadových štúdií, rozhovorov a osobných skúseností členov fóra, ktorému predsedá vikomt Etienne Davignon, belgický štátny minister a niekdajší podpredseda Európskej komisie.

Otázky:

Spoločnosti, ktoré chcú byť úspešné v svetovej konkurencii, snažia sa získať prístup na nové trhy a nové príležitosti, musia rozvíjať viacjazyčnosť. Vyplýva to zo správy Podnikateľského fóra pre viacjazyčnosť. Spoločnosti, ktoré sa v medzinárodnom podnikaní obmedzujú len na angličtinu, nedokážu naplno využiť svoj potenciál.

Správa konštatuje niekoľko hlavných záverov:

  • Európa sa vystavuje riziku straty konkurencieschopnosti, pretože zaostáva za rýchlo sa rozvíjajúcimi ekonomikami, predovšetkým v Ázii a Latinskej Amerike, ktoré nadobúdajú solídne jazykové zručnosti
  • V členských štátoch EÚ by sa malo aktívne podporovať formálne aj neformálne učenie širokého spektra jazykov, pretože podnikateľský sektor potrebuje pracovnú silu s čoraz rozmanitejšími zručnosťami.
  • Vo firmách z celej Európy musí jazykové stratégie podporovať ich najvyššie vedenie, napríklad prostredníctvom investícií do jazykového vzdelávania, zamestnávania rodených hovoriacich a zabezpečenia dobrej viacjazyčnej komunikácie prostredníctvom internetu.
  • Firmy potrebujú pri svojom úsilí o strategické využívanie jazykov podporu, najmä prostredníctvom už fungujúcich sietí a štruktúr. V tejto súvislosti sa osvedčili napríklad obchodné rady.

 
Medzi významných zástupcov podnikateľskej sféry vo fóre patria:

  • Winfried Albrink, vedúci odbornej prípravy v skupine podnikov Henkel Group,
  • Henning Dyremose, predseda dánskej obchodnej rady a bývalý výkonný riaditeľ spoločnosti TDC (dánske telekomunikácie),
  • Sabina Klimek, manažérka v spoločnosti Deloitte Business Consulting,
  • Peter Mathews, predseda a výkonný riaditeľ spoločnosti Black Country Metals Limited a
  • Caroline Jennerová, generálna riaditeľka Junior Achievement Young Enterprise Europe – organizácie, ktorá poskytuje podporu mladým podnikateľom.

Pozície:

Výsledky správy fórum predložilo komisárovi pre viacjazyčnosť Leonardovi Orbanovi. “V tejto správe podnikateľského fóra sa zdôvodňuje potreba viacjazyčnosti v európskych spoločnostiach a ukazuje sa, ako možno jazykovú rozmanitosť a investície do jazykových a medzikultúrnych zručností premeniť na skutočný prínos k prosperite a prospech pre všetkých. Jej závery a odporúčania sú vynikajúcim príspevkom k novému strategickému oznámeniu o viacjazyčnosti, ktoré sa chystám predložiť v septembri tohto roka. Sú tiež zjavne v súlade s cieľmi stanovenými v Lisabonskej stratégii pre rast a zamestnanosť.“

Podpredseda komisie zodpovedný za podnikanie a priemysel Günter Verheugen správu podporil, pričom uviedol: „Na to, aby európska spoločnosť mohla v plnej miere využiť výhody globalizovaného sveta, bude nevyhnutné investovať do jazykových zručností a riadiť rozmanitosť. Rozmanité jazykové zručnosti umožňujú komunikáciu, porozumenie a nachádzanie nových riešení. Je najvyšší čas, aby systémy vzdelávania a odbornej prípravy tieto potreby zohľadnili a každému človeku umožnili získať širokú škálu zručností. Naša spoločnosť viac než kedykoľvek predtým potrebuje aktívnu podporu medzikultúrnych výmen a cezhraničnej spolupráce.“