Podniky proti ďalšej antidiskriminačnej legislatíve

Pozadie:

V júli 2008 Komisia zverejnila návrh na sociálnu smernicu, ktorou by sa zaviedli zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na ich náboženské vyznanie a svetonázor, vek či sexuálnu orientáciu.

Cieľom smernice je implementovať princípy rovnosti bez ohľadu na náboženské vyznanie a svetonázor, zdravotné postihnutie, vek či sexuálnu orientáciu v oblastiach mimo zamestnania (sociálne zabezpečenie a zdravotná starostlivosť, sociálna podpora, vzdelanie, prístup k tovarom a službám vrátane bývania).

Tieto záväzky potvrdili aj európski poslanci, keď 2. marca 2009 prijali konzultačnú správu nemeckej zástupkyne Kathalijne Beitenwegovej (Zelení / EFA) v pomere 306 za a 227 proti.

Smernica dopĺňa tri existujúce – o diskriminácii založenej na rasovom či etnickom pôvode v rámci a mimo pracovný trh, ďalšia o diskriminácii na pracovnom trhu a tretia o rovnakom zaobchádzaní s mužmi a ženami.

Otázky:

Philippe De Buck, generálny riaditeľ BusinessEurope vyzval ministrov, ktorí sa majú zísť vo štvrtok, aby zabránili tomu, aby sociálna legislatíva firmám spôsobila ďalšie ťažkosti. Žiadosti v podobe listu adresovali českému ministrovi priemyslu a obchodu Vladimírovi Tošovskému, ktorý by mal predsedať dvojdňovému stretnutiu ministrov členských krajín zodpovedných za konkurencieschopnosť a výskumnú politiku.

Proti návrhu Komisie by najviac mali vystupovať Nemecko a Veľká Británia. „Súčasná kríza nedovoľuje normálny prístup k regulačnej politike,“ píše De Buck vo svojom liste. „Nová legislatíva predstavuje riziko extra záťaže na firmy, ktorej sa treba vyhnúť,“ vysvetlil. „Vyzývame k stiahnutiu antidiskriminačnej smernice.“

Malé podniky osobitne spochybnili praktickú stránku návrhu najmä pokiaľ ide o zdravotne postihnutých. „Budú teraz všetky reštaurácie povinne mať rampu pre invalidný vozík? Vytvorí sa diferenciácia medzi malými podnikmi a veľkými reštauráciami pre 200 ľudí?“ pýtala sa poslankyňa Anja Weisgerberová (EPP-ED).

Pobúrenie

Výzvy zo strany podnikov spôsobili pobúrenie na strane európskych sociálnych mimovládnych organizácií. Conny Reuter, predseda Sociálnej platformy tvrdí, že Európsky parlament opakovane požiadal o podobné návrhy a 89 % respondentov na konzultáciu Komisie odpovedalo v prospech antidiskriminačných plánov.

„Je zvláštne, že BusinessEurope chce teraz stiahnuť antidiskriminačnú smernicu pre zvýšenie záťaže pre firmy,“ povedal pre EurActiv. „Sedem z desiatich európskych firiem totiž povedalo, že by pokiaľ legislatíva prejde, nebude to pre ne znamenať finančnú záťaž,“ poukázal pričom sa odvolal na výsledky konzultácie, ktorú spustila Komisia pred zverejnením svojich plánov.

Komisia návrh bráni

Katharina Von Schnurbeinová, hovorkyňa Komisie ohľadom sociálnych záležitostí bránila návrh, pričom tvrdila, že organizácie zastupujúce firmy preháňajú. Nemecká podnikateľská skupina totiž vypočítala cenu implementácie poslednej antidiskriminačnej smernice prijatej v roku 2000 na 1,73 miliardy eur. Avšak hodnoty neskôr znížil antidiskriminačný úrad, ktorý náklady odhadol na 26 miliónov eur.

„Je jasné, že antidiskriminačné zásady čosi stoja,“ povedala Von Schnurbeinová EurActiv-u, no „tiež chránia úctyhodných ľudí“.

BusinessEurope minulú jeseň poukázala na fakt, že návrh smernice „nerešpektuje subsidiaritu a princípy proporcionality,“ podľa ktorých legislatíva na európskej úrovni môže byť považovaná za posledné východisko v prípade, že národné autority zlyhávajú.

„Komisia nedokázala, že je potrebná dodatočná legislatíva v oblasti diskriminácie,“ tvrdila konfederácia európskych podnikov vo svojom novembrovom liste. Von Schnurbeinová tieto tvrdenia odmietla s tým, že Komisia vychádzala z článku 13 Zmluvy o ES.