Podniky žiadajú predĺženie protikrízových opatrení

Foto: waɪ.tiː / flickr

Lobingové skupiny zastupujúce podniky vyzvali komisára pre priemysel Antonia Tajaniho, aby predĺžil opatrenia zavedené v roku 2008. Ide najmä o úverové garancie, ktoré by mali vypršať koncom tohto roka a tiež financovanie rizikovým kapitálom. Ich úlohou bolo pomôcť malým a stredným podnikom prekonať to najťažšie obdobie krízy.

Podnikateľské organizácie však včera na prvom Finančnom fóre malých a stredných podnikov (SME Finance Forum) v Bruseli upozornili, že menšie firmy majú čoraz väčšie  problémy so získavaním financií.

Firmy žiadajúce o bankové úvery majú vyššie úroky a záruky. Inovatívne podniky v štádiu start-up stále nevedia zohnať dostatok prostriedkov na začatie svojej činnosti.

Priemysel vyzýva k lepšiemu využívaniu štrukturálnych fondov na podporu úverových garancií a aby sa viac pozornosti venovalo mezanínovému financovaniu.

Podľa komisára Tajaniho finančne vyprahnuté malé a stredné podniky musia okrem neprístupných úverov riešiť aj oneskorené platby. Skupina na vysokej úrovni určená na financovanie drobných firiem sa zameria na pôžičky a druhý problém by mala zmierniť reforma Smernice o oneskorených platbách, ktorú by mali europoslanci schváliť v Štrasburgu budúci mesiac.

Pozície:

Andrea Benassi, generálny tajomník UEAPME, loby zastupujúcej malé a stredné podniky uviedol, že dočasný rámec štátnej podpory prijatý v roku 2008 naplnil svoje úlohy, no ročné predĺženie kapitol o úverových garanciách a rizikovom kapitáli by zjednodušilo prístup firiem k financiám a stimulovalo súčasný obmedzený hospodársky výkon ekonomiky.

„Hospodárska kríza si vybrala daň z prostriedkov určených pre malé podniky. Hoci sme neboli svedkom úverovej mizérie v úplnej miere, drobné firmy sa ťažšie dostávajú k pôžičkám. Prísnejšie podmienky poskytovania úverov a povinné záruky sú teraz úplne bežné,“ vysvetlil. „Preto je príliš skoro ukončovať dočasnú štátnu pomoc v podobe úverových garancií či rizikového kapitálu.“

Podľa jeho slov tradičné malé a rodinné podniky sú závislé od bankových úverov, aby sa udržali pri živote a garancie od štátu by finančné inštitúcie motivovali požičiavať.

Patrick Gibbels z Aliancie európskych malých podnikov (ESBA) uvítal vytvorenie Skupiny na vysokej úrovni zameranej na financovanie malých firiem. Iniciatíva je podľa neho dôkazom, že Európska komisia si uvedomuje prístup k úverom je stále jednou z najväčších prekážok, ktorým čelia drobné podniky.

Podobná skupina už riešila znižovanie administratívnej záťaže. Cieľom je obmedziť ju o 25 %.

Uli Fricke predsedníčka Európska asociácie rizikového kapitálu (EVCA) upozornila, že financovanie podnikov je kľúčové pre inovatívnu a konkurencieschopnú Európu. „Viac ako 90 % rizikového kapitálu smeruje do malých podnikov, preto je pre Európu nevyhnutné, aby vytvorila väčší a udržateľnejší sektor rizikového kapitálu, čo jej pomôže aj pri napĺňaní ambicióznych cieľov stratégie Európa 2020.“