Poďte robiť biznis do Kórey a Japonska!

Pozadie:

Európska komisia organizuje špeciálny podnikateľský program “EU Gateway to Japan” od roku 1994. Šancu vycestovať do Japonska a organizovane získať nové podnikateľské kontakty už využilo 2400 spoločností. Aktuálne sa EK rozhodla rozšíriť programový záber aj na Kóreu. Nový podnikateľský program na roky 2008 až 2015 sa začína 2. júna a zameria sa najmä na špecifický technologický a design sektor.

Otázky:

Na získanie obchodných partnerov v Ázii je nevyhnutná dobrá znalosť miestnych pomerov a kultúry. Ani to však často nestačí a biznis sa robí len na základe dobrých osobných kontaktov. Nový program EK pomáha podnikateľom takéto kontakty získať. Zároveň ich naviguje na celej ceste vytvárania podrobnej biznis stratégie na japonskom a kórejskom trhu.

Firmy, ktoré sa do programu prihlásia, získajú trojfázovú prípravu a poradenstvo doma aj na vybranom ázijskom trhu:

Príprava pred odchodom:

Vybraní podnikatelia sa zúčastnia na prípravnom stretnutí s miestnym EU Gateway špecialistom. Poskytne im podrobné informácie o cieľovom trhu (Kórea alebo Japonsko) a o týždňovom pobyte, ktorý vo vybranej krajine strávia.

Podnikateľský týždeň v Kórei/Japonsku:

 • Úvod do reálií miestneho trhu európskym i miestnym podnikateľským predstaviteľom
 • Poznávacia cesta podľa sektorového zamerania
 • Individuálne stretnutia podľa dohodnutej schémy
 • Prezentácia individuálnej podnikateľskej ponuky vybraným kórejským/japonským spoločnostiam
 • Školenia a doprava po celý týždeň
 • Individuálne strategické a logistické poradenstvo

“Follow-up” školenie:

Vyhodnotenie podnikateľského týždňa v Kórei/Japonsku a poradenstvo, ako ďalej pokračovať v nadviazanej spolupráci s kórejskými/japonskými partnermi.

Program je otvorený pre firmy, ktoré spĺňajú niekoľko podmienok:

 • Úplná alebo aspoň čiastočná účasť európskeho kapitálu vo firme
 • Existencia aspoň päť rokov
 • Sídlo a hlavné aktivity v EÚ
 • Podnikanie vo vybraných sektoroch programu EU Gateway
 • Skúsenosti s medzinárodným obchodom
 • Dobrá podnikateľská stratégia na vstup na kórejský/japonský trh
 • Dostatočný obrat a ľudské zdroje

Hlavnou motiváciu EÚ pre odštartovanie programu je jej strategický cieľ posilniť prítomnosť európskych firiem na kórejskom a japonskom trhu. EU Gateway je určený len pre špecifické progresívne odvetvia:

Japonsko:

 • Stavebné technológie
 • Zdravotnícke technológie
 • Technológie súvisiace so životným prostredím a energetikou
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Módny a interiérový design

Kórea:

 • Zdravotnícke technológie
 • Technológie súvisiace so životným prostredím a energetikou
 • Stavebné technológie

EK chce v nasledujúcich šiestich rokoch zorganizovať 30 misií pre 40 firiem do Japonska a 15 misií do Kórey pre 30 firiem. Štatistiky uplynulých ročníkov potvrdzujú v priemere 97% úspešnosť v nadväzovaní nových podnikateľských kontaktov.

Pozície:

Benita Ferrero-Waldner, komisárka pre externé záležitosti: “EU Gateway program podporí v najbližších šiestich rokoch európske firmy pri vytváraní obchodu a investícií na kórejskom a japonskom trhu. Uplynulé skúsenosti ukázali, že je to dobrá pomoc najmä pre malé a stredné podniky.”