Poisťovňa prehrala spor o kompenzačnej schéme

Pozadie

Medzinárodná zdravotná poisťovacia spoločnosť Bupa sa sťažovala na írsky systém kompenzácií, na základe ktorého musia dve súkromné zdravotné poisťovne QuinnVivas Health kompenzovať štátnu Voluntary Health Insurance Board. Tá má rizikovejšiu klientelu s vyšším vekovým profilom a je kompenzovaná v rámci tzv. rizikového vyrovnávajúcieho fondu do ktorého prispievajú súkromné poisťovne.

Otázky

V Írsku poistenci platia rovnakú sadzbu poistného, nezávisle od veku. Voluntary Health Insurance Board, ktorú vlastní štát je na trhu oveľa dlhšie ako ostané a má staršiu klientelu.  

Európska komisia írsku schému v roku 2003 odobrila. Bupa sa preto obrátila na európsky Súd prvej inštancie so žiadosťou, aby rozhodnutie Komise preskúmala. Kompenzačnú schému považuje za nespravodlivú a rovnajúcu sa štátnej podpore, čo pravidlá EÚ neumožňujú.

Bupa tvrdí, že systém, tak ako je nastavený ju núti platiť desiatky miliónov eur konkurentovi, ktorý už medzičasom dosahuje zisky. Bupa začala pôsobiť na írskom trhu po tom, čo vláda liberalizovala trh so zdravotným poistením v roku 1997. Sporná schéma kompenzácií ju však minulý rok donútila predať írske aktivity skupine Quinn.

Komisia argumentuje tým, že ide o služby všeobecného záujmu hospodárskeho charakteru. Súd však konštatoval, že členské štáty nemajú jasnú a jednotnú definíciu služieb verejného záujmu, najmä v oblasti zdravotnej starostlivosti. Tvrdí ďalej, že minimálne kritériá služieb verejného záujmu boli však v tomto prípade naplnené. Potvrdil tak práva národných štátov nad svojimi zdravotnými systémami.    

Pozície

Írska vláda sa na schému pozerá ako na potrebný nástroj pri zabezpečení spravodlivého a konkurenčného trhu so zdravotným poistením v krajine. Bez rizikového vyrovnávania by noví hráči na trhu by podľa nej len „povyberali“ mladých zákazníkov, s vyhliadkami na maximalizáciu svojich ziskov.

Poisťovna Quinn tvrdí, že deformované konkurenčné prostredie sa odráža na fakte, že na trhu zdravotného poistenia, operujú v Írsku len dve spoločnosti v porovnaní s 20 poisťovňami, pôsobiacimi na zvyšku poisťovníckeho trhu, uvádza portál ireland.com.

Poisťovňa Vivas Health to označili za formu štátnej pomoci a sú sklamaní, že súd potvrdil systém dotovania dominantného hráča na trhu, informoval ireland.com