Pokles ekonomiky eurozóny pokračoval šiesty kvartál za sebou

Zdroj: TASR/AP Photo/Richard Drew

Štatistický úrad Eurostat potvrdil údaje májového odhadu vývoja HDP a ekonomika eurozóny v prvom štvrťroku medzikvartálne klesla o 0,2 %. Recesia v sedemnásťčlennom bloku tak trvá už šesť štvrťrokov za sebou.

Tempo poklesu sa však zmiernilo. V posledných troch mesiacoch minulého roka totiž medzištvrťročný pokles HDP dosiahol 0,6 %.

Ekonomika celej EÚ v prvom trimestri klesla o 0,1 %. Z medziročného porovnania bola miera poklesu v prípade eurozóny na úrovni 1,1 % a v prípade celej dvadsať sedmičky o 0,7 %.

Európska komisia očakáva rast v 17-člennom bloku,  hoci veľmi anemický, už v druhom štvrťroku. Európska centrálna banka (ECB) oživenie predpokladá až v neskorších fázach tohto roka.

„Ekonomická situácia v eurozóne stále ostáva veľkou výzvou, ale existuje niekoľko náznakov možnej stabilizácie a náš základný scenár stále platí – teda že pozvoľná obnova nastane v druhej polovici tohto roka,“ vyhlásil prezident ECB Mario Draghi.

Najvyššie tempo medzikvartálneho rastu z 23 štátov EÚ, ktoré poskytli údaje za prvý štvrťrok dosiahli Litva (1,3 %), Lotyšsko (1,2 %) Maďarsko a Rumunsko (v obidvoch prípadoch vzrástol HDP o 0,7 %). Najvýraznejší pokles v prvom štvťroku zaznamenali Cyprus (-1,3 %), Česko (-1,1 %) a Estónsko, kde ekonomika klesla o 1 %.

Slovensko mierne zrýchlilo rast na 0,2 % z 0,1-percentného medzikvartálneho rastu v štvrtom štvrťroku. Ako informuje Štatistický úrad SR v prvom štvrťroku bol vytvorený hrubý domáci produkt v objeme 16 811,1 mil. eur.

 „V bežných cenách sa medziročne zvýšil o 1,6 %. V stálych cenách vzrástol o 0,6 %, čo bolo o 2,3 p. b. menej ako vlani. Po očistení o sezónne vplyvy sa v porovnaní so 4. štvrťrokom 2012 reálne zvýšil o 0,2 %,“ konštatuje Štatistický úrad SR, pričom dodáva, že dosiahnutý rast bol výsledkom rastu zahraničného dopytu, pričom domáca stránka ekonomiky rast HDP tlmila.

„Celkový obraz, ktorý nám tieto údaje poskytujú je v medzinárodnom porovnaní pozitívny – slovenská ekonomika prekonala výkonnosť svojich kľúčových obchodných partnerov, no na druhej strane ekonomika výrazne uberá plyn,“ upozornil vo svojom komentári analytický tím VÚB banky.

(EurActiv/TASR/Reuters)