Politika kvality potravín v EÚ

Chlieb s bryndzou

Pozadie

V Európskej únii možno chrániť pôvod a  zemepisné označenie poľnohospodárskych produktov a potravín. Vzťahuje sa naň Nariadenie Rady č. 510/2006, s výnimkou vína, liehovín a minerálnych vôd. Na Slovensku sa podáva táto žiadosť na Úrad priemyselného vlastníctva SR, ktorý ma sídlo v Banskej Bystrici. Žiadosť o ochranu podľa uvedeného nariadenia musí byť v súlade s platným zákonom 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov.

Otázky

  • Politika kvality

Politikou kvality rozumieme garanciu ochrany poľnohospodárskych výrobkov a potravín. Zároveň sa tým podporuje ich predaj, keďže ide o istotu, že  potraviny spĺňajú kvalitatívne parametre, ktoré ich odlišujú od ostatných obdobných výrobkov svojim surovinovým zložením a technologickým postupom výroby.

Výrobky a ich označovanie parametrom kvality majú vplyv na miestny rozvoj a regionálny domáci produkt. Často na ne nadväzujú tematicky ponúkané turistické atrakcie a  integrované produkty cestovného ruchu.

  • Kategórie značiek kvality

Európska únia v rámci svojej politiky kvality akceptuje, chráni, podporuje, registruje a kontroluje výrobky rozdelené do troch kategórií označených značkami kvality:

  • Chránené označenie pôvodu  – Protected Designation of Origin (PDO / CHOP)
  • Chránené zemepisné označenie – Protected Geographical Indication (PGI / CHZO)
  • Zaručená tradičná špecialita (TSG / ZTŠ)

Prvým, vyšším stupňom ochrany je „ochrana označenia pôvodu a „ochrana zemepisných označení“ na území Spoločenstva. Druhým stupňom je označovanie výrobkov ako „zaručené tradičné špeciality“- t.j. používanie na trhu počas obdobia jednej ľudskej generácie – 25 rokov.

  • Aktuálne nariadenie

V marci 2006 vstúpili do platnosti nové Nariadenia o ochrane poľnohospodárskych výrobkov a potravín. Jedná sa o:

  • nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín
  • nariadenia Rady (ES) č. 509/2006 z 20. marca o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín.

Ako potvrdil 8. januára 2007 pre EutrActiv.sk podpredseda Úradu premysleného vlastníctva SR, Ing. Ján Bachratý, do procesu registrácie pre výrobky chránené zemepisným označením boli nahlásené parenica, oštiepok, bryndza a trdelník. Záujem ešte prejavili výrobcovia tzv. korbáčikov, kde však nebol ujasnený názov, s ktorým podajú oficiálnu žiadosť o registráciu na slovenskom úrade. Ten aktívne pomáha slovenským producentom pri registrácii ich výrobkov na úrovni Spoločenstiev.

Dátum zápisu Názov výrobku Názov združenia
2.8.2005 Skalický trdelník Združenie „Skalický trdelník“
27.4.2004 Slovenská bryndza Združenie „Cech bryndziarov“
22.11.1967 Slovenský oštiepok Slovenský mliekarenský zväz
23.6.2005 Slovenská parenica Združenie „Cech bryndziarov“
  • Zaručené tradičné špeciality

Ministerstvo pôdohospodárstva eviduje národný zoznam výrobkov chránených ako zaručené tradičné špeciality. Sú to výrobky, ako Šovdra – údená šunka, Gazdovská klobása, Oravská slanina , Ovčí hrudkový syr – salašnícky a Ovčí salašnícky údený syr , Lovecká saláma, Inovecká trvanlivá saláma, Liptovská saláma, Ipeľská klobása, Strážovská saláma, Nitran, Šunková saláma, Špekačky a Spišské párky.

  • Čo si chránia okolité štáty

Zo štyroch našich susedných štátov majú oficiálne registraovené svoje produkty len Česká republika a Rakúsko.

V roku 2006 ČR očakávala zverejnenie prvých českých žiadostí v Oficiálnom vestníku EÚ. Na základe prístupovej zmluvy je už chránená trojica výrobkov súvisiacich s pivom z Českých Budejovci. Budějovické pivo, Budějovický měsťanský var a Českobudějovické pivo.

V zozname na stránke EK figurujú ale aj také výrobky, ako: Lomnické a Karlovarské suchary,  Hořické trubičky, Žatecký chmeľ, Pohořelický kapor, či Štramberské uši.

Rakúšania si oficiálne chránia podstatne širšiu paletu výrobkov. Je to 6 druhov syrov, najmä z Tirolska a Voralberska (Gailtaler Almkäse, Tiroler Almkäse / Tiroler Alpkäse, Tiroler Bergkäse, Tiroler Graukäse, Vorarlberger Alpkäse a Vorarlberger Bergkäse), slanina (Gailtaler Speck a Tiroler Speck). Ďalej sú to tri špeciálne sorty ovocia a zeleniny – špargľu z Moravského poľa (Marchfeldspargel), wachauské marhule (Wachauer Marille) a šedý mak z Waldviertlu (Waldviertler Graumohn). Štajersko je preslávené svojím tekvicovým olejom (Steirisches Kürbiskernöl).

Poliaci podali na registráciu dva produkty s podobným názvom ako my – Osczypek (oštiepok) a Podhalianská bryndzu (Podhalie – región na juhu Poľska v okolí Tatier).