Poľnohospodárstvo: Francúzsko chce spravodlivé ceny

wordpress.com

Členské štáty tento rok zintenzívnia diskusie o budúcnosti Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá tvorí 40 % rozpočtu Únie. Francúzsko je hlavným príjemcom, v roku 2009 získalo 20 % zo 40-miliardového balíka vyčleneného pre farmárov.

Očakáva sa, že pôjde o súboj dvoch blokov. Na jednej strane bude Francúzsko, ktoré je za regulačné opatrenia podporované obrovským rozpočtom a na druhej strane Británia či Holandsko, ktoré tradične žiadajú obmedzenie výdavkov na poľnohospodárstvo a postupné vyradenie jednotných platieb.

"Budeme brániť myšlienku trhovej regulácie, pretože v ňu pevne veríme, bude našou podmienkou pre diskusie," uviedol Le Maire. "Kľúčovou otázkou sú ceny. Nepoznám jediného farmára, a je jedno či produkuje mlieko, obilie, ovocie, zeleninu, ktorý by nečelil základnému problému – predajná cena je nižšia ako náklady na výrobu."

Francúzski farmári vlani uskutočnili niekoľko masových protestov pre padajúce zisky v celom sektore. Podľa Le Maira ide o najhoršiu krízu poľnohospodárstva za posledných 30 rokov. Podľa ministra je príliš skoro na špecifikovanie, aké by bolo francúzske stanovisko na konkrétne oblasti – či už ide o výšku dotácií alebo intervenčné výkupy.

Francúzsko presadilo záchranné opatrenia na podporu mliečneho sektora, vrátane zosilnenia skladovania mlieka v rámci európskeho systému verejných intervencií. "Myslím si, že intevencie sú užitočným nástrojom, aj pokiaľ ide o obilniny," skonštatoval no odmietol odpovedať na otázku, či by sa EÚ nemala vzdať plánov zrušiť schému minimálnych cien obilia.

Nový postoj Nemecka

Nemecká vláda volajúca po voľnejšom trhu a vysoká pravdepodobnosť, že vládu v Británii prevezmú konzervatívci znamená pre Francúzsko ťažkú vyjednávaciu pozíciu. "Nemecko zmenilo svoj vzťah k farmárstvu a to si musí uvedomiť každý," tvrdí Le Maire. "Politická sféra krajiny je teraz naklonená hospodárskej súťaži oveľa viac ako kedykoľvek predtým," uviedol na adresu vstupu slobodných demokratov do vládnej koalície.

Diskusie o poľnohospodárstve budú ešte ťažšie s Britmi, keďže krajina má oveľa menší agro sektor ako Nemecko. "Sme otvorení dialógu, sme otvorení novým veciam, ktoré každému farmárovi vo Francúzsku za jeho námahu zaručia slušné živobytie."

Pokiaľ ide o geneticky modifikované plodiny, tvrdí, že blok musí mať harmonizované pravidlá. "Nič by nebolo horšie pre Európu, ako mať farmársky sektor s rôznymi nastaveniami a normami. Nie je to ani možné, ani rozumné."

Holandská a rakúska vláda ako riešenie zamrznutých rokovaní na európskej úrovni navrhla plán, aby národné vlády samy rozhodli, či chcú povoliť kultiváciu geneticky modifikovaných plodín. Le Maire povedal, že sa bude snažiť zaistiť, aby všetky environmentálne opatrenia, ktoré by jeho vláda prijala, prijali aj ostatné členské štáty, aby francúzski farmári neboli v nevýhode.

Farmárstvo bolo jedným z mála sektorov, ktoré krajine zabezpečovali prebytok vývozu. Tento rok však poľnohospodársky export zaznamenal 11-percentný pokles.

(EurActiv/Reuters)