Poľnohospodárstvo zamestnáva čoraz menej ľudí

foto: začiatok žatvy v dedine Bánov, okres Nové Zámky

Podľa správy Eurostatu, ktorú vydali koncom minulého týždňa, najvyšší pokles zamestnanosti v sektore zaznamenali v nových členských štátoch, kde v období 2000 až 2009 klesla  priemerne o 31,3 %. V starých členských štátoch len o 16,7 %.

Výnimkou sú len Portugalsko a Poľsko. V prvom prípade sa sektorová zamestnanosť znížila o 31,6 % a v druhom o 11,3 %.

Zamestnanosť v poľnohospodárstve, ktorá od roku 2000 klesla o 25 % (priemer Únie), tak podľa Eurostatu predstavuje stratu 3,7 milióna pracovných miest (na plný úväzok) – zo 14,9 milióna v roku 2000 spadla na 11,2 milióna v roku 2009. Keď však prihliadneme na to, že mnoho poľnohospodárskych pracovníkov je v sektore zamestnaýchá len sezónne, pokles nie je podľa Eurostatu dramatický.

Podľa Pekkyho Pesonena zo združenia európskych farmárov Copa-Cogeca, „tento pokles v zamestnanosti poľnohospodárov poukazuje na vážnosť situácie v poľnohospodárskom sektore Únie“.  Zároveň varoval, že „pokiaľ Európska únia nepríjme adekvátne opatrenia, môžeme počítať s ďalším odlivom pracovných síl zo sektora. To bude mať negatívny vplyv na celé poľnohospodárstvo v Únii“.

Nárast príjmov o 5 %

Čistý príjem pripadajúci na jedného pracovníka v poľnohospodárstve sa v období 2000 až 2009 zvýšil o 5 % (priemer EÚ) s tým, že napríklad v Lotyšsku stúpol o 140 %, kým v Holandsku klesol o 28 %. Rozdiel medzi novými (+61 %) a starými (-10 %) členskými štátmi je významný. V rokoch 2008 a 2009 tento príjem (prepočítaný na jedného farmára) klesol o 11,6 %. Eurostat to vysvetľuje nízkymi cenami poľnohospodárskej produkcie.

Európsky štatistický úrad k tomu poznamenáva, že „poľnohospodársky dôchodok“ predstavuje príjem z poľnohospodárskych aktivít a nemal by sa preto zamieňať s celkovým príjmom domácností farmárov. Tie totiž ešte zahŕňajú výnos z nepoľnohospodárskych činností – výplaty, sociálne dávky, výnosy z majetku. Správa Eurostatu tiež uvádza, že objem poľnohospodárskej produkcie v Európskej únii bol minulý rok o 4 % vyšší než v roku 2000. Prispeli k tomu predovšetkým nové členské krajiny.