Polovica európskych podnikov obmedzila svoje investičné aktivity

Vyplýva to zo štúdie Eurochambers, asociácie európskych obchodných a priemyselných komôr, ktorá urobila prieskum medzi 220 prevažne malými a strednými podnikmi. Podnikatelia identifikovali všeobecné makroekonomické neistoty, značný pokles domáceho dopytu a rastúce prekážky v prístupe k finančným prostriedkom ako hlavné problémy v snahe o hospodársku obnovu.

Európske firmy majú tiež obavy z omeškávania platieb. Dokopy 43 % respondentom tvrdí, že klientom z verejného sektora trvá čoraz dlhšie, kým splatia faktúry, a situácia je ešte horšia u zákazníkov zo súkromného sektora.

„Firmy v EÚ – hlavne tie menšie – nám dávajú jasnú správu o tom, že kríza ich prudko zasiahla. Žiadajú konkrétne riešenia na ich konkrétne problémy. Nie zajtra, ale dnes. Nečinnosť by mohla viesť k paralýze európskej ekonomiky,“ povedal generálny tajomník Eurochambres Arnaldo Abruzzini, pričom vyzval, že treba uvolniť kreditný tok z komerčných bánk.

Európska investičná banka medzitým vyhlásila, že v roku 2008 posilnila pôžičky pre malé podniky o 42 %. Celkový objem úverov vzrástol o 21 % na €57 miliárd a počet schválených žiadostí sa značne zvýšil v poslednom štvrťroku 2008, kedy naplno prepukla kríza. Ako tvrdí banka, robí všetko pre to, aby sa proces poskytovania úveru zjednodušil, stal flexibilnejší a transparentnejší.