Poľsko dnes má prijať plán na zavedenie eura

Pozorovatelia očakávali, že vláda plán schváli na svojej včerajšej schôdzi, ale PSL nebola spokojná s Tuskovým návrhom reformy dôchodkov poľnohospodárov. Na včerajšej tlačovej konferencii premiér vyhlásil: "Verím, že konvergenčný plán schválime zajtra. Všetko nasvedčuje tomu, že sa tak stane.“

Na otázku ohľadom jeho nezhôd s predsedom PSL a podpredsedom vlády Waldemarom Pawlakom Tusk odvetil: „Nemyslím si, že vo vnútri koalície sú nejaké rozpory. Máme podobné povahy a dokážeme si veľmi dobre rozumieť, aj keď máme na určité problémy rozdielne pohľady.“ Zároveň dodal, že si myslí, že záujem PSL o spomínanú reformu je neopodstatnený.

Tusk v snahe znížiť rozpočtový deficit na 3 % HDP navrhol začlenenie poľnohospodárov (v Poľsko majú privilegované postavenie) do štandardného dôchodkového systému. To by pre nich znamenalo, že by mesačne museli na dôchodkové poistenie odvádzať viac peňazí.

Podľa prieskumu verejnej mienky pred parlamentnými voľbami, ktoré budú v roku 2011 PSL balansuje na hrane 5 % hlasov, čo je minimum potrebné pre vstup do parlamentu. Preto šéf poľských ľudovcov Pawlak potrebuje na svoju stranu znovu získať poľnohospodársov, tradičné volebné jadro PSL. Preto chce teraz dokázať, že sa vie biť za ich práva.

Tusk upozornil, že pokiaľ bude ekonomický rast nižší než očakávajú odborníci, Poľsko by mohlo znížiť deficit svojho rozpočtu na 3 % HDP až v roku 2013. V súčasnosti krajina počíta s rokom 2012. Poľsko je v súčasnosti jednou z ekonomicky najúspešnejších zemí s rastom na úrovni 1,7 %.

Vláda minulý týždeň predložila fiškálny konsolidačný plán, ktorý by mal obmedziť rozpočtové výdavky a urýchliť predaj štátnych aktív tak, aby rastúci verejný dlh bol pod kontrolou a postupne klesal. Cieľom je splniť maastrichtské kritériá pre vstup do eurozóny. Tie hovoria o podiele verejného dlhu na HDP menšom ako 60 % a deficite nižšom ako 3 %.

Podľa analytikov by Poľsko do eurozóny mohli vstúpiť v roku 2014. Vládni predstavitelia to vidia reálnejšie v roku 2015.