Poľsko zaútočilo na francúzsko-nemecký návrh reformy agropolitiky

Francúzsky a nemecký šéfovia rezortu poľnohospodárstva minulý týždeň zverejnili spoločné ciele novej SPP, hoci neuviedli, akú majú predstavu o výške rozpočtu na ňu. V súčasnosti na podporu farmárov putuje ročne 50 miliárd eur.

Obe krajiny naznačili, že nesúhlasia s rovnakou výškou dotácií na hektár pôdy naprieč celou EÚ. Tvrdia, že by to neodrážalo hospodársku realitu v Európe – farmári v nových členských krajinách čelia nižším cenám.

V súčasnosti sa výška dotácie na hektár pohybuje od 500 eur v Grécku do 100 eur v Lotyšsku. „Francúzsko-nemecký odpor je veľmi konzervatívny. Bránia záujmy svojich farmárov, no nie farmárov v ostatných krajinách,“ vyhlásil poľský  minister Marek Sawicki po stretnutí ministrov poľnohospodárstva pri Bruseli.

Zároveň uviedol, že Poľsko rokovalo s Nemeckom a Francúzskom o spoločnej pozícií všetkých troch krajín, no Paríž a Berlín zverejnili svoje stanovisko skôr, ako ho Poliaci sfinalizovali. „Ide skôr o neúspešnú snahu zvýšiť tlak na ostatné členské štáty,“ dodal.

Francúzsky minister poľnohospodárstva Bruno Le Maire tvrdí, že francúzsko-nemecké návrhy podporuje 20 vlád a okrem toho ide o dokument, ktorý má debatu o reforme SPP rozpútať, nie ju uzavrieť.

Diktovanie podmienok?

Británia vyzvala k zníženiu rozpočtu pre poľnohospodárstvo a presunutie zdrojov na iné priority – najmä boj proti klimatickým zmenám. Na druhej strane Francúzsko a Španielsko presadzujú, aby zostal na nezmenenej úrovni.

Britská ministerka Caroline Spelmanová uviedla, že francúzsko-nemecký návrh obsahuje viacero zaujímavých nápadov, no dodala, že sa nesmie zopakovať situácia ako pri poslednej reforme agropolitiky, kedy Francúzsko a Nemecko z veľkej časti diktovali výsledné znenie.

„Teraz je to už iné, keďže platí Lisabonská zmluva a Európsky parlament má spolurozhodovaciu právomoc. Je to teda oveľa ťažšie, hoci ste dve najväčšie krajiny v Únii, nemôžete diktovať podmienky,“ vysvetlila.

Európska komisia by mala v polovici novembra zverejniť svoj rámec reformy agropolitiky. Následne by v priebehu budúceho roka mala predložiť legislatívne návrhy.

(EurActiv/Reuters)

Ďalšie kroky:

  • Polovica novembra 2010 – EK zverejní návrh reformy agropolitiky.
  • 2011 – EK zverejní legislatívne návrhy.
  • 2012 – Vyjednávania medzi Európskym parlamentom a Radou.
  • 2013 – Skoncipovanie novej stratégie pre SPP a programov.
  • 2014 – Začne implementácia novej SPP.