Poľskú posypovú soľ v potravinách rieši aj EÚ

Poľskom hýbe aféra ohľadom posypovej soli. Niekoľko osôb vedome prebaľovalo a predávalo tento druh soli potravinárskym podnikom, pričom ju vydávali za jedlý typ soli. Poľskí inšpektori objavili prítomnosť tejto soli v 555 vzorkách, ktoré sú teraz dôkladne analyzované. Technická soľ sa používa predovšetkým na odstraňovanie snehu.

Podľa poľských predstaviteľov ide výlučne o domáci problém a okolitým krajinám tak nehrozí žiadne nebezpečenstvo.

Napriek tomu poľský hlavný inšpektorát hygieny informoval Európsku komisiu a RASFF, že podnikla právne kroky proti niekoľkým spoločnostiam, ktoré technickú soľ vydávali za potravinársku. Európska únia následne požiadala poľské úrady, aby ju pravidelne informovali o tom, ako sa situácia vyvíja, a u ktorých výrobkov sa kontaminácia potvrdila.

Podľa informácii, ktoré EurActivu poskytol poľský hygienický úrad, sa prítomnosť nebezpečných dioxínov ani iných nebezpečných látok v skúmaných vzorkách zatiaľ nepotvrdila. Preverené vzorky údajne spĺňajú normy stanovené pre potravinársku soľ.

Opatrnosť Európy je však pochopiteľná. V živej pamäti je ešte minuloročná skúsenosť s dioxínmi, ktoré sa objavili v krmive pre hospodárske zvieratá na niekoľkých miestach v Nemecku.

Vyšetrovanie soľnej aféry trvá už týždne

Hovorca Hlavného hygienického inšpektorátu uviedol, že sa prípadom zaoberá aj poľská prokuratúra, a to už niekoľko týždňov. Podľa inšpektorátu sa vyšetrovanie zameriava na päť zamestnancov troch spoločností, ktoré technickú soľ vydávali za potravinársku. Presný zoznam výrobkov, v ktorých sa táto soľ použila, však zatiaľ nie je známy.

„Obžalovaní odmietli zodpovednosť s tvrdením, že mali k dispozícii výsledky analýzy, ktoré potvrdili, že soľ bola vhodná na konzumáciu,“ povedal hovorca inšpektorátu.

Predbežný zoznam, ktorý zostavili štátni zástupcovia, hovorí o štyridsiatich spoločnostiach, ktoré túto soľ odoberali. Inšpektori ale zároveň nevylúčili, žeje do prípadu zapojených ešte viac firiem.

Podľa prokuratúry však samotný fakt, že nejaká firma túto soľ odoberá, ešte nemusí znamenať, že ju aj použila v potravinách. Konkrétne názvy firiem zatiaľ nie sú známe. Úrady ich odmietli menovať, kým sa kontaminácia technickou soľou nepreukáže.

Inšpektorát súčasne zdôraznil, že štátni zamestnanci „zabavili všetky výrobky na trhu, ktoré mohli obsahovať priemyselnú soľ“ a budú v tom pokračovať, kým nebude dokončená analýza vzoriek. Na otázku, či sa podozrivá soľ nedostala aj do ostatných členských krajín EÚ, hovorca odpovedal, že zatiaľ objavili iba jedného jej distribútora v Holandsku.