Pomoc malým podnikateľom

Komisár pre priemysel Günter Verheugen predpovedá, že Európa stratí pracovné miesta v sektore veľkých priemyselných podnikov, keďže konkurencia núti firmy presúvať výrobu v ťažkom priemysle, strojárenstve, či elektrotechnike do krajín s nízkymi mzdami a slabšími environmentálnymi požiadavkami, ako Čína. „Jediným spôsobom kompenzácie je vytvorenie dobrých a bezpečných pracovných miest vo väčšom množstve malých a stredných firiem“, tvrdí komisár.

Privítal „širokú podporu“, ktorú jeho iniciatíva získala 16. apríla na neformálnom stretnutí ministrov zodpovedných za konkurencieschopnosť. Spolu so slovinským ministrom hospodárstva Andrejom Vizjakom vysvetlil, že pripravovaný „Zákon pre malé podniky“ bude znamenať presun dôrazu v európskej politike podpory vytvárania pracovných miest z veľkého priemyslu, na malých a stredných podnikateľov (MSP). Podľa Vizjaka tvoria práve oni „chrbticu“ európskej ekonomiky, keďže vytvárajú asi 70% pracovných miest a HDP.

Slovinský minister tiež upozornil, že predchádzajúce pokusy o zvýšenie zamestnanosti viedli často k vytváraniu zle platených, nízko hodnotných pracovných miest. „Európska únia potrebuje zmenu. Slovinské predsedníctvo pevne verí, že by sme mali postupovať vpred a urobiť viac nie len pre zvýšenie počtu podnikov, ale aj ich kvality a rastu.“

Podľa ministrov treba malým inovatívnym firmám pomáhať odstraňovaním bariér, najmä zlého prístupu k financiám, či ťažkostiam s ochranou výlučného práva na využitie ich inovácií.

Komisárka pre konkurenciu Neelie Kroes tiež zdôraznila, že Zákon pre malé podniku umožní poskytovanie pomoci MSP a vytvorí podmienky pre vyššie zapojenie žien.

„Môžem garantovať, že pôjde o zásadný balík s mnohými legislatívnymi návrhmi, mnohými politickými krokmi pre európsku a národnú úroveň“, vyhlásil Verheugen po stretnutí.

Federácie malých a stredných podnikov však dokument kritizujú. Považujú ho za „papierového tigra“, ktorý nebude obsahovať žiadne záväzné opatrenia, ktoré by im viac otvorili trhy.