Ponuka kooperačných partnerstiev – 1.-15. apríl 2009

A. 01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace

20090406016
Bulharská spoločnosť špecializujúca sa na chov ošípaných hľadá partnerov pre spoločný podnik.

C. 10 Výroba potravín

20090414002
Ruská spoločnosť špecializujúca sa v oblasti priemyselnú pekárenskú výrobu hľadá partnera pre spoločný podnik a obojstrannú produkciu.

C. 13 Výroba textilu

20090408032
Egyptská spoločnosť vyrábajúca hlavne klasické mužské odevy a rifle hľadá distribútorov.

C. 17 Výroba papiera a papierových výrobkov

20090408016
Bulharský výrobca kartónových obalov hľadá kupcu na odpredaj spoločnosti.

C. 22 Výroba výrobkov z gumy a plastu

20090407047
Rumunský výrobca PVC profilov pre dvere a okná hľadá agentov.

C. 25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení

20090407004
Český výrobca náhradných dielov zo železa a tvrdých kovov hľadá obchodných sprostredkovateľov a ponúka subdodávanie svojich produktov.

20090408006
Litovský výrobca bezpečnostných dverí hľadá obchodných sprostredkovateľov.

20090408018
Bulharský výrobca železných zliatin hľadá kupcu na odpredaj spoločnosti.

20090414006
Maďarská spoločnosť špecializujúca sa na spracovanie kovov ponúka svoje kapacity a obojstrannú produkciu.

C. 27 Výroba elektrických zariadení

20090415023
Poľská spoločnosť vyrábajúca moderné elektronické bezpečnostné systémy pre automobilový sektor hľadá distribútorov a agentov.

C. 29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov

20090408064
Slovinská spoločnosť hľadá partnera v oblasti výroby tiel pre nákladné autá.

C. 31 Výroba nábytku

20090409031
Poľská spoločnosť vyrábajúca drevený nábytok hľadá distribútorov.

20090410001 Rumunská spoločnosť vyrábajúca rôzne druhy masívneho interiérového a exteriérového dreveného nábytku hľadá obchodných sprostredkovateľov.

C. 32 Iná výroba

20090408014
Belgický výrobca plyšových hračiek pre deti hľadá distribútorov a obchodných partnerov.

G. 45 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov

20090415019
Belgická spoločnosť špecializujúca sa na maloobchod a dovoz nových motocyklov a skútrov hľadá obchodných sprostredkovateľov.

I. 55 Ubytovanie

20090407005
Bulharská spoločnosť špecializujúca sa v oblasti ubytovacích a stravovacích služieb hľadá obchodných sprostredkovateľov aktívnych v oblasti cestovného ruchu.

J. 58 Nakladateľské činnosti

20090414056
Francúzska spoločnosť špecializujúca sa na konzolové hry, príslušenstvo pre iphone a Hifi zvukové produkty hľadá distribútorov a obojstrannú distribúciu.

J. 62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby

20090414005
Ruská spoločnosť aktívna vo vývoji softvéru, webstránok a webových aplikácií ponúka obojstrannú produkciu, subdodávateľské a ousourcingové aktivity.

20090402011
Poľská spoločnosť vyvíjajúca softvér, ktorý podporuje obchodné aktivity ponúka svoje služby ako dodávateľa.

L. 68 Činnosti v oblasti nehnuteľností

20090402003
Litovská spoločnosť špecializujúca sa v oblasti nehnuteľností ponúka sprostredkovateľské služby.

Ak sa vaša spoločnosť zaoberá niektorou z týchto oblastí a má záujem o spoluprácu, kontaktné informácie nájde na stránke Enterprise Europe Network Slovensko.