Ponuka kooperačných partnerstiev – 1.-15. máj 2009

C.10 Výroba potravín

20090504018
Malá francúzska spoločnosť je výrobca ručne zaváraných potravín v rôznych druhoch sklenených fliaš a hľadá partnerov pre import a distribúciu vlastných produktov.

C.13 Výroba textilu

20090506004
Nemecká spoločnosť špecializujúca sa na dizajn a výrobu obalov na bočné zrkadlá áut hľadá distribučných partnerov.

20090506002
Belgická spoločnosť vyrábajúca tašky na viacnásobné použitie z polypropylénu a recyklovaného PET, tento líder na trhu USA hľadá spoločnosti a obchodných agentov za účelom distribúcie vlastných produktov.

C.14 Výroba odevov

20090506005
Maďarská spoločnosť vyrábajúca kožené rukavice hľadá distribútorov a obchodných zástupcov.

C.16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku

20090513020
Bulharská spoločnosť vyrábajúca veľké množstvo drevených hračiek hľadá obchodných sprostredkovateľov a subdodávateľov.

C.20 Výroba chemikálií a chemických produktov

20090507005
Francúzska spoločnosť špecializujúca sa na výrobu čistých chemických zlúčenín, molekulárnych destilátov, neriedených extraktov z rastlín a spracovanie proteínov na výrobu priemyselných produktov a aktívnych zložiek pre starostlivosť o krásu hľadá služby obchodného sprostredkovateľa, najmä agentov/distribútorov so špecializáciou na kozmetický, farmaceutický, potravinársky a dietetický priemysel.

C.22 Výroba výrobkov z gumy a plastu

20090504015
Rumunská spoločnosť vyrábajúca produkty z polypropylénu, spevnených vlákien a geotextílie hľadá obchodných zástupcov, alebo distribútorov.

20090504012
Rakúska spoločnosť vyrábajúca náradie na čističky odpadových vôd hľadá distribútorov.

C.24 Výroba a spracovanie kovov

20090430034
Belgická spoločnosť vyrábajúca nátery, obaly a s nimi súvisiace chemické produkty hľadá agenta, alebo distribútora.

C.25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení

20090511025
Nemecká spoločnosť špecializujúca sa na výrobu a distribúciu centrálne vyhrievacích systémov s dreveným paletovým horičom a najmä kombinovanými drevenými paletovými horičmi so solárnym vykurovaním hľadá služby obchodného sprostredkovateľa.

C.26 Výroba počítačových, elektrických a optických výrobkov

20090505030
Francúzska spoločnosť špecializujúca sa na systémy riadenia prístupu pomocou bezdotykových aktivačných kariet hľadá obchodných sprostredkovateľov.

C.28 Výroba strojov a zariadení

20090506023
Maďarská spoločnosť vyrábajúca sady produktov pre solárne panely hľadá partnerov pre spoločný podnik, distribútorov, alebo obchodných zástupcov. Spoločnosť chce premiestniť výrobné technológie do iných spoločností.

20090507021
Švédska spoločnosť vyvinula výrobky pre akumuláciu tepla v energetických zariadeniach, ktoré unikátnym spôsobom zabezpečujú väčšiu efektivitu a úsporu energie. Spoločnosť hľadá distribútorov.

20090504003
Talianska spoločnosť vyrábajúca poľnohospodárske a priemyselné stroje hľadá obchodných sprostredkovateľov.

C.32 Iná výroba

20090512011
Francúzska spoločnosť chce distribuovať cenné záhradné predmety (napríklad keramiku, drevené a kamenné predmety).

F.41 Výstavba budov

20090505031
Rumunská spoločnosť špecializujúca sa na výstavbu priemyselných, obchodných a obytných budov hľadá partnera pre spoločný podnik.

F.43 Špecializované stavebné práce

20090508008
Belgická spoločnosť špecializujúca sa na poradenstvo a dizajn osvetlenia hľadá obchodnú spoluprácu.

20090505006
Francúzska spoločnosť špecializujúca sa na drevené bojlery s okennými sklami hľadá partnerskú dohodu za účelom začatia zahraničných aktivít, ako franchising- spoločný podnik.

G.46 Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov

20090505029
Dánsky distribútor tepelných výmenníkov hľadá nové produkty za účelom distribúcie na dánsky trh.

20090505018
Švédska spoločnosť ponúka svoje služby ako distribútora pre výrobcov plavární.

M.74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti

20090504004
Belgická spoločnosť špecializujúca sa na preklad obchodných, právnych a súdnych dokumentov ponúka a požaduje obojstrannú výrobnú spoluprácu.

Q.86 Zdravotníctvo

20090506033
Dánsky vývojár a výrobca vysokokvalitného biodynamického výrobku pre starostlivosť o pokožku hľadá obchodných sprostredkovateľov (agentov, zástupcov, distribútorov, importérov).

Ak sa vaša spoločnosť zaoberá niektorou z týchto oblastí a má záujem o spoluprácu, kontaktné informácie nájde na stránke Enterprise Europe Network Slovensko.