Ponuka kooperačných partnerstiev, 15.-30. júna 2010

EEN

B9 Pomocné činnosti pri ťažbe

20100630023

Rumunska spoločnosť, ktorej činnosť je zameraná na výrobu rastlinných olejov a bionafty, hľadá obchodných agentov, ktorí by ju zastupovali.

C10 Výroba potravín

20100615014

Francúzsky výrobca labužníckych potravinárskych produktov na varenie (korenie, predjedlá, kaviár, cestovín) hľadá distribútorov a veľkoobchody ktoré sú v spojení s reštauračnými reťazcami.

20100621006

Maďarská spoločnosť špecializujúca na výrobu a distribúciu bio oleja, orieškov, slnečnicových a tekvicových semienok, ovocného octu hľadá obchodných sprostredkovateľov ponúka služby ako subkontraktor. Spoločnosť vyrába svoje produkty vo vlastnej lisovni.

20100621004

Maďarská firma, zaoberajúca sa výrobou domácich mäsových výrobkov ako sú tradičné maďarské klobásy a údené výrobky, hľadá obchodné sprostredkovateľa, a to najmä na Slovensku, Rakúsku, Nemecku a Veľkej Británie, a ponúka svoje služby ako subdodávateľ.

C13 Výroba textilu

20100623018

Vedúca spoločnosť z Turecka špecializujúca sa na výrobu priadzí pre čalúnnicky a bytový textil, priadzí pre pletacie priadze a pre ručné pletenie hľadá obchodné sprostredkovanie s cieľom vytvoriť sieť distribútorov a obchodných zástupcov v Európe.

20100628008

Nemecká spoločnosť, ktorá sa špecializuje na výrobu folklórnych odevov a oblečenie z tradičných krojov hľadá dodávateľa trupov bábik veľkosti 15 – 35 cm.

20100622022

Turecká spoločnosť vyrábajúca polyuretán, textilné výrobky, atramentové valčeky hľadá distribútorov.

C14 Výroba odevov

20100615019

Dánsko-pakistanská spoločnosť špecializujúca sa na bezpečné nosenie a používanie ochranných odevov z kože ako sú pracovné rukavice, zváračské bundy, bezpečnostné vložky, bezpečnostné obuv hľadá obchodné sprostredkovateľa, ktorí majú záujem o tieto produkty.

C15 Výroba kože a kožených výrobkov

20100623001

Maďarsky výrobca ortopedickej výroby ponúka predaj spoločnosti alebo jej časti. Spoločnosť predáva terapeutické zariadenia, ponúka ortopedické, zdravotnícke a rehabilitačné služby.

C16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku

20100630011

Rumunská firma sa špecializuje na výrobu výrobkov z dreva, korku, slamy a prúteného materiálu, ako aj výrobou nábytku hľadá obchodné sprostredkovateľské služby pre svoje výrobky z dreva. Taktiež vyrába výrobky používané v drevárskom priemysle.

20100617048

Maďarská drevársky MSP zaoberajúci sa výrobou schodových boxov do reproduktorov ponúka obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti drevárskeho priemyslu a tiež hľadá obchodné sprostredkovanie v oblasti drevárskeho priemyslu.

20100629006

Turecká spoločnosť, špecializujúca sa na výrobu a obchod s výrobkami z dreva (stavebné drevo, palety, profily na sklenené dvere, garniže, atď.) hľadá obchodné sprostredkovanie.

C20 Výroba chemikálií a chemických produktov

20100623006

Kórejská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu plastových držiakov na menovky (master batch) hľadá obchodného sprostredkovateľa a ponúka subdodávky / outsourcing činností.

20100624011

Lakovnícka spoločnosť z východného Saska, Nemecka, hľadá obchodných partnerov, ktorý majú záujem o inovatívne produkty pre povrchové úpravy striech.

20100622026

Turecká spoločnosť špecializujúca sa na výrobu PVT podlahových krytín hľadá distribútorov.

20100625029

Nemecká spoločnosť špecializujúca sa na dizajn a výrobu izolačných vzdušných komora panelov hľadá distribučných partnerov, ďalej partnerov pre joint venture napredaj svojich výrobkov v krajinách EÚ a Ruska.

20100625022

Turecká spoločnosť vyrábajúca plastové držiaky na menovky s vlastnou ochrannou známkou, plastove vrecia, tričkové vrecia a pod. hľadá distribútora.

20100623010

Turecký výrobca hliníkových profilov hľadá distribútorov v Európe. Zameriava sa hlavne na okenné a dverové profily, keramické profily, PVC profily, profily do sprchovacích kabín a pod.

C22 Výroba výrobkov z gumy a plastu

20100618001 Rumunska spoločnosť, špecializujúca sa na výrobu plastových dosiek, fólií, rúr a profilov, ako aj plastových obalov, má záujem na hľadaní potenciálnych partnerov EÚ pre obchodné sprostredkovateľské služby.

C23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

20100629024

Maďarská firma sa špecializuje na výrobu špeciálnych cementových priemyselných podláh a betónových prídavkoch. Vyrábajúce podlahy sú určené napr. na tenisové kurty. Spoločnosť hľadá obchodné sprostredkovanie na Slovensku.

C24 Výroba a spracovanie kovov

20100630030

Rumunská firma, ktorej činnosť je zameraná na výrobu rúr z ocele, hľadá joint venture a obchodné sprostredkovateľské služby. Produkty spoločnosti sú: Tvárnené za studena pozdĺžne zvárané oceľové duté profily, štvorcové, kruhové a obdĺžnikové duté profily.

C25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení

20100630046

Rumunska spoločnosť, výrobca kovových konštrukcií a budov pre stavebníctvo ako sú kovové konštrukcie pre občianske a priemyselné účely, priemyselné haly, trámy, podvaly, stĺpy, arkády, podlahy, hľadá agentov a tiež záujem byť subdodávateľom.

20100624007

Maďarská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu hliníkových výrobkov hľadá partnera v oblasti lisovania, ohýbania, zvárania pre obchodnú spoluprácu s krajinami Balkánu. Spoločnosť ponúka recipročné zmluvy.

C26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

20100630027

Rumunská firma, ktorej činnosť je zameraná na výrobu počítačov a elektronických zariadení hľadá agentov na sprostredkovateľské služby, a ponúka subkontrakting v oblasti návrhu a realizácie sietí, systémov video pozorovania, audio-video systémy a pod. 20100616028 Švédska spoločnosť, ktorá vyvíja a vyrába prenosné tepelné zobrazovacie systémy, ktoré môžu merať teplotné rozdiely. Termografické výrobky patria medzi špičkové a preventívne zariadenia určené pre výskum a vývoj.

C27 Výroba elektrických zariadení

20100622017

Nemecka spoločnosť ponúka riešenia v oblasti elektrickej automatizácie pre mechanizáciu, spracovanie, výrobu pre podnikové inžinierstvo. Spoločnosť poskytuje služby prostredníctvom 30 expertov na automatizačné technológie.

20100621028

Nemecký výrobca strojových nožov, brúsnych kotúčov a ďalších náhradných dielov používané v papierenskom priemyslu hľadá agentov, zástupcov a distribútorov v Európe.

C28 Výroba strojov a zariadení i. n.

20100617049

Maďarský MSP, ktorý sa zaoberá výrobou poľnohospodárskych strojov, spracovaním kovov, výrobou zváraných zariadení hľadá partnera na recipročné zmluvy.

C31 Výroba nábytku

20100622006

Francúzska spoločnosť špecializujúca sa na rôzne druhy nábytku vyrobeného zo sudového dreva hľadá sprostredkovateľov.

E36 Zber, úprava a dodávka vody

20100617052

Francúzska spoločnosť špecializujúca sa na čističky odpadových vôd hľadá obchodného sprostredkovateľa. Spoločnosť ponúka globálne riešenie odpadových vôd, vrátane výrobkov, rastlín design, údržbu, monitorovania a služieb technickej pomoci.

20100617012

Nemecká spoločnosť zo Saska, špecializujúca sa na distribučné služby v oblasti pitnej vody a zdravotnej starostlivosti, hľadá partnerov, ktorí ponúkajú spotrebiteľské súvisiace produkty.

F41 Výstavba budov

20100616046

Maďarský MSP zaoberajúci veľkoobchodom a maloobchodom s výrobkami z cínu ako sú obkladmi striech a pod., hľadá partnerov pre vzájomnú výrobu a ponúka svoje služby ako subdodávateľ v stavebníctve.

G46 Veľkoobchod elektrických domácich spotrebičov

20100617020

Rumunska spoločnosť pôsobiaca v oblasti veľkoobchodu s domácimi elektrospotrebičmi, predáva osvetľovacie zariadenia a príslušenstvo, káble, vypínače a ostatné časti domácich elektrických zariadení hľadá partnerov.

H49 Pozemná doprava a doprava potrubím

20100629036

Maďarská firma pôsobiaca v oblasti dopravy v Európe, hľadá partnerov pre spoluprácu a ponúka svoje dopravné a logistické služby ako subdodávateľ. Spoločnosť ponúka voľné prepravné kapacity na autách VW 1.6 t s na prevoz veľkej, vodotesnej batožiny.

H52 Skladové a pomocné činnosti v doprave

20100623029

Dánsky výrobca rôznych váh pre zvieratá, vlhkomerov na obilie, slamy a sena a ďalších produktov pre profesionálnych poľnohospodárov hľadá dovozcov a distribútorov.

J62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby

20100616008

Nemecká IT-spoločnosť špecializujúca sa na vývoj, výrobu a distribúciu bezpečnostných systémov (biometrické systémy, časový a úradný management), IT-Services, Mabe Suite-Software, Video-System Mabe hľadá partnera pre obchodné dohody.

20100616012

Francúzska spoločnosť, špecializujúca sa na informačné systémy pre cestujúcich, vyvíja stacionárne a mobilné systémy ako sú systémy verejných adries a automaticky systém pre železničné stanice, metro a trolejbusové linky, letiská, informačný systém a pod.

M70 Vedenie firiem

20100623021

Rumunska poradenská spoločnosť, špecializujúca sa na neuro-jazykové programovanie, ponúka subdodávateľské služby.

20100616019

Nemecká spoločnosť špecializujúca sa sprostredkovanie obchodných kontaktov pre počiatočné aktivity, strategický obchodný a projektový manažment, pre európske spoločnosti ktoré majú záujem vstúpiť na trh s nemeckými spoločnosťami.

M71 Architektonické a inžinierske činnosti

20100630022

Rumunská firma špecializujúca sa na výrobu prírodných aromatických chemikálií na báze výťažkov z rastlín a éterických olejov hľadá distribútora pre svoje výrobky, a taktiež výrobného partnera.

M73 Vedecký výskum a vývoj

20100630009

Švédska firma špecializujúca sa na poradenstva pre spoločnosti, pomáha firmách pri obchodných rokovaniach na medzinárodných kooperačných podujatiach hlavne tým, ktoré chcú vstúpiť na severský trh. Firma hľadá partnerov v EÚ.

N82 Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti

20100616035

Nemecká medzinárodná priemyselná a obchodná agentúra zameraná na európsky automobilový, letecký, a železničný priemysel, najmä na nákup nových obchodov pre svoje medzinárodné obchodných partnerov, ponúka obchodné sprostredkovanie.

20100616044

Maďarský MSP zaoberajúci reklamnými tlačenými produktmi, tlač reklamy na tričká, perá, zapaľovače a iné darčekové predmety hľadá flexibilne obchodných partnerov pre vzájomnú výrobnú činnosť, a spoločnosť je pripravená na predaj časti alebo celej spoločnosti.

20100616043

Maďarský MSP hľadá obchodné sprostredkovanie pre výrobu a subdodávky v oblasti distribúcie a počítačového marketingu a softvéru na ochranu siete. Spoločnosť ponúka zlúčenie alebo výmenu skúseností.

Q86 Zdravotníctvo

20100625018

Nemecká spoločnosť špecializujúca sa na tvorbu a predaj exkluzívnej licencie pre prípad pandémie, hľadá obchodné sprostredkovateľa a joint venture.

S96 Ostatné osobné služby

20100615028

Maďarský výrobca, ktorý vynašiel unikátne stroje na ochranu zdravia, hľadá obchodných sprostredkovateľov – distribútorov sieti pre fitnes, welnes, solária.

Kontakty:

 • BIC Bratislava
  (Zuzana Veliká, tel. 02/ 54 41 75 15, kontaktný formulár)
 • Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
  (Oľga Némethová, tel. 02/ 502 44 513, kontaktný formulár)
 • Slovenská obchodná a priemyselná komora
  (Daniela Širáňová, tel. 02/ 54 43 32 72, kontaktný formulár)
 • Regionálne poradenské a informačné centrum – RPIC Prešov
  (Mária Radvanská, tel. 051/ 75 60 330, kontaktný formulár)