Ponuka kooperačných partnerstiev -15.-31. január 2009

A 1 – Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace

20090129012 Maďarska spoločnosť, vyrábajúca pekárske výrobky zo pšenice a slnečnicových semien s výbornou kvalitou, ktoré sú pestované v najväčších pestovateľských oblastiach v Maďarsku, hľadá obchodných sprostredkovateľov.

C 11 – Výroba nápojov

20090116003 Lotyšský pivovar, výrobca sladu a nealkoholických nápojov hľadá distribútorov v Bulharsku a Slovensku.

C 13 – Výroba textilu

20090123020 Chorvátsky výrobca odevov, šitia a vyšívania odevov pre prácu a voľný čas ponúka obchodné sprostredkovateľské služby. Ponúka joint venture a hľadá partnerov pre recipročné výrobu a franšízing.

C 16 – Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku

20090127020 Rumunska spoločnosť, pôsobiaca v oblasti výroby drevených dverí, hľadá medzinárodnú spoluprácu, t.j. obchodné sprostredkovateľské služby (agenta, zástupcu, distribútora), joint venture, zlúčenie alebo výmenu akcií, franšízy, recipročnú výrobu a subkontrakting.

C 23 – Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

20090127036 Portugalská spoločnosť špecializujúca sa na ručnú keramiku, hľadá obchodného zástupcu na spoluprácu v oblasti dopravy / logistiky. Spoločnosť tiež ponúka výrobné služby a subkontrakting.

C 24 – Výroba a spracovanie kovov

20090116005 Česká spoločnosť špecializujúca sa na výrobu výrobkov zo sivej liatiny, ponúka svoje výrobné kapacity a hľadá partnera pre vzájomnú výrobnú a obchodnú spoluprácu. Spoločnosť vyrába odliatky pre infraštruktúry (cesty a diaľnice, kanalizačné kryty a mreže), komerčné odliatky (pre záhrady a parky, lavičky, ozdobné mreže), diely pre poľnohospodárske stroje a bicykle.

C 25 – Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení

20090126018 Maďarská spoločnosť, špecializujúca sa metalurgické práce ponúka svoje služby ako subkontraktor.

C 27 – Výroba elektrických zariadení

20090121018 Poľská vedúca spoločnosť v oblasti elektroniky a elektrotechnického priemyslu vyrába pohonné systémy pre elektrické motory a jej realizáciu v príslušnom odvetví. Firma hľadá distribútorov a obchodných sprostredkovateľov.

C 29 – Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov

20090116009 Talianska spoločnosť vyrábajúca batérie hľadá distribútorov pôsobiacich v automobilovom priemysle (náhradných dielov, vybavenie, náradie, batérie a pod).

C 32 – Iná výroba

20090129023 Dánska spoločnosť, výrobca perlitových filtrov, škodlivých filtrov hlavne na podporu mokrých aplikácií v rôznych druhoch priemyslu hľadá spoluprácu s distribútormi. Spoločnosť ponúka distribútorov zo znalosťami filtrových technológií a znalosťou predaja do priemyselných výrobných spoločností, výroba potravinárskych prísad, koncentrovaných džúsov, vín, enzýmov, liečiv a jedlých olejov.

D 35 – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu

20090128006 Rakúska spoločnosť pôsobiaca v oblasti vetrania, kanalizácie, vzduchotechniky, vykurovacích systémov so zameraním na obchod a priemysel a tiež nákupné centrá hľadá obchodných sprostredkovateľov. Trhová know-how je tiež požadovaná.

F 41 – Výstavba budov

20090116013 Malá poľská spoločnosť pôsobiaca v sektore drevených konštrukčných domov hľadá výrobných a obchodných partnerov. Jedná sa hlavne o letné a celoročné drevené domy postavené z prefabrikovanej guľatiny hrúbok: 45, 60, 70 a 90 mm alebo modulové prvky postavené v drevenom ráme.

F 42 – Inžinierske stavby

20090130018 Poľská spoločnosť, špecializujúca sa na výrobu a spracovanie ocele, hľadá distribútorov a ponúka subkontrakting. Dodávajú oceľové výrobky pre cesty, mosty, veterné mlyny, mrakodrapy a budovy.

G 46 – Veľkoobchod a maloobchod

20090130010 Poľský distribútor dverí a okien ponúka subkontrakting a obchodne služby pre spoločnosti, ktoré hľadajú distribútorov v Poľsku.

20090120036 Francúzska spoločnosť, špecializujúca sa na výrobu eko plienok, hľadá subdodávateľa pre výrobu umývateľných textilných plienok.

20090120033 Litovský veľkoobchodník, špecializujúci sa na predaj odevov z druhej ruky ako aj nových značkových odevov hľadá obchodných partnerov, distribútorov a ponúka subkontrakting.

20090123005 Bulharská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu a obchod interiérových a exteriérových elektrických lámp a osvetlení hľadá obchodných sprostredkovateľov.

J 62 – Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby

20090128038 Belgická špecializovaná IT spoločnosť, ktorá vyvíja softvérové riešenia ponúka obchodné sprostredkovateľské služby.

20090123030 Belgická spoločnosť, špecializujúca sa na rozvoj CRM riešení hľadá partnerov, ktorí by mohli poskytnúť obchodno-sprostredkovateľské služby pre svoje výrobky.

S 96 – Ostatné osobné služby (kadernícke a iné zariadenia krásy)

20090119007 Izraelská spoločnosť, ktorá sa špecializuje na výrobu zariadení pre trvalý make-up ako sú: ihly, pigmentové farby a ostatné potrebné profesionálne zariadenia hľadá distribútora a/alebo jeho zástupcu na trhu na predaj ich výrobkov, obchodnú spoluprácu a obchodné sprostredkovateľa.

Ak sa vaša spoločnosť zaoberá niektorou z týchto oblastí a má záujem o spoluprácu, kontaktné informácie nájde na stránke Enterprise Europe Network Slovensko.