Ponuka kooperačných partnerstiev -15.-31. máj 2009

C 10 Výroba potravín

20090519017
Sýrsky výrobca sušených a konzervovaných potravín, ovocia, zeleniny a džúsov hľadá obchodných agentov na predaj svojich výrobkov v Európe. Hľadá taktiež dodávateľov rôznych druhov orieškov a tekvicových semienok.

C 13 Výroba textilu

20090520060
Francúzsky výrobca detského ošatenia pre deti od 2 do 14 rokov hľadá obchodných partnerov.

C 16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku

20090520038
Poľský výrobca dverí a okien pre exteriéry a interiéry, hľadá obchodných sprostredkovateľov pre svoje výrobky.

20090526033
Malá maďarská spoločnosť zapojená do výroby rôznych druhov drevárskych výrobkov ako sú letné domy, záhradný nábytok, ponúka voľné kapacity pre potenciálnych partnerov na subkontrakting.

20090520011
Maďarský výrobca drevených výrobkov, okenných rámov, dverí, brán, kancelárskeho, kuchynského a obchodného nábytku hľadá obchodných sprostredkovateľov a partnerov pre spoločný podnik a subkontrakting. Spoločnosť je otvorená možnostiam zlúčenia alebo predaja časti podniku.

17 Výroba papiera a papierových výrobkov

2009051802
Poľský výrobca špecializujúci sa na výrobu rôznych druhov baliacich výrobkov ako sú veľké vrecia, darčekové tašky, baliaci papier, reklamné tašky hľadá distribútora alebo reklamné agentúry. Spoločnosť ponúka recipročnú výrobu, subdodávky a ako aj služby obchodného distribútora.

C 20 Výroba chemikálií a chemických produktov

20090518042
Poľský výrobca liečivých a kozmetických výrobkov, kapsúl na diétu a zdravú výživu hľadá obchodných partnerov.

C 26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

20090528032
Maďarská spoločnosť špecializujúca sa na aplikácie IT serverov a 24 hod. servis ponúka svoje voľné kapacity a subkontrakting.

20090522004
Česká IT spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami špecializujúca sa na rozvoj zákazníckeho softvéru ponúka svoje služby (internetové aplikácie, outsoursing, časový manažment, testovanie, školiace služby a pod.) ponúka outsorsingové služby.

C 27 Výroba elektrických zariadení

20090518028
Francúzska spoločnosť vyrábajúca svetelnú vianočnú dekoráciu pre nákupné strediská hľadá distribútorov.

C 28 Výroba strojov a zariadení i. n.

20090518049
Rumunská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu hydraulických zariadení, predaj traktorov a poľnohospodárskych strojov, pozáručný servis pre traktory, hľadá obchodných sprostredkovateľov.

20090527034
Poľský výrobca nožníc pre mäsiarsky priemysel hľadá obchodného sprostredkovateľa (agenta, zástupcu, distribútora) pre svoje produkty.

20090527042
Poľský výrobca inovatívnych veterných turbín (pre veterné elektrárne) hľadá partnerov pre subkontrakting a distribúciu.

C 31 Výroba nábytku

20090527043
Litovská spoločnosť – výrobca drevených výrobkov (nábytok a hračky) hľadá obchodných sprostredkovateľov.

C 32 Iná výroba

20090519051
Francúzsky výrobca profesionálnych audio, resp. zvukových systémov hľadá distribútorov. Spoločnosť má 30 ročné skúsenosti v audio priemysle a snaží sa expandovať do obchodnej siete v Európe.

20090520065
Francúzsky výrobca špecializujúci sa na širokú škálu produktov starostlivosti o dieťa hľadá exkluzívnych distribútorov.

20090528055
Americká spoločnosť pôsobiaca na Islande, ktorá vyrába elektrostatické olejové filtre pre lubrikačné a mazacie oleje hľadá agentov a distribútorov.

20090528057
Francúzsky výrobca čistiacich výrobkov ako sú kefy, metly na rôzne použitie: čistenie vnútorných povrchov (metly do dĺžky 1,20 m), podlahové stierky, štetce, štetky používané navonok, maliarske štetce a príslušenstvo, hľadá distribútorov. Firma sa tiež zaujíma o vzájomnú distribúciu.

20090518034
Rumunský výrobca chladiaceho a vykurovacieho systému, ako sú olejové a vzdušné radiátory vyrobené z hliníka a ocele, hľadá distribútorov ich výrobkov.

E 39 Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom

20090518037
Švédska spoločnosť ma záujem nájsť kvalitné produkty na prevoz a dopravu odpadu v oblasti odpadového hospodárstva hľadá atenta, distribútora , importéra.

20090527033
Poľská spoločnosť aktívna na poli eko inžinierstva a ochrany životného prostredia, ponúka subkontrakting. Spoločnosť vykonáva kompletné koncepcie pre investície a propaguje inovatívne projekty.

G 46 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov

20090519023
Francúzsky reprezentant zahraničných výrobcov zariadení pre farmaceutický priemysel ako sú zariadenia z plastu, nehrdzavejúcej ocele pre potravinárskyc, kozmetický a farmaceutický priemysel hľadá obchodnú spoluprácu.

20090519006
Francúzska spoločnosť, predávajúca insekticiálne prípravky (proti hmyzu), herbicídy, čistiace utierky, čistiace prostriedky, dezinfekčné výrobky pre priemyselné využitie hľadá európskych distribútorov.

20090518064
Francúzska spoločnosť špecializujúca sa voltarické solárne panely a veterné turbíny na obnoviteľné zdroje energie hľadá výrobných partnerov v Európe.

20090518063
Francúzsky distribútor hodvábneho papiera na balenie určené pre kvetinárstvo alebo kozmetického obchody hľadá obchodných zástupcov alebo distribútorov v Európe.

20090525060
Rumunská spoločnosť aktívna v predaji elektroniky a IT zariadení, ako aj v službách v tejto oblasti, hľadá partnerov pre distribúciu, spoločný podnik a ponúka subkontrakting.

G 47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov

20090526002
Litovská spoločnosť zaoberajúca sa obchodom veterinárnych výrobkov, potravy a starostlivosti o zvieratá, hľadá výrobcov. Spoločnosť taktiež ponúka možnosť spoločného podniku pre obchodovanie s týmito produktmi.

J 62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby

20090520008
Maďarská spoločnosť, ktorá vynašla nový hotelový rezervačný systém – on-line ubytovanie – hľadá obchodných sprostredkovateľov a taktiež ponúka stať sa subkontraktorom.

M 69 Právne a účtovnícke činnosti

20090525029
Poľská spoločnosť zaoberajúca sa účtovníctvom, finančnými službami, konzultáciami a kontrolou, ako aj radami na založenie podniku v Poľsku ponúka subkontrakting.

M 72 Vedecký výskum a vývoj

20090518019
Nemecká spoločnosť aktívna na poli biomedicíny (marketing, reklama a rozvoj obchodu) ponúka svoje služby spoločnostiam s podobným zameraním.

M 73 Reklama a prieskum trhu

20090518011
Francúzsky distribútor elektrických zariadení ako sú antény, malé domáce spotrebiče a rádio-elektrotechnické zariadenia hľadá distribútorov v Európe.

20090526046
Francúzska spoločnosť, špecializujúca sa na priemyselný dizajn pre výrobu výrobkov hlavne pre automobilový, prepravný a spotrebiteľský sektor. Tak isto je zapojená do prieskumu a vývoja a je členom francúzskeho klastra pre dopravný systém.

Ak sa vaša spoločnosť zaoberá niektorou z týchto oblastí a má záujem o spoluprácu, kontaktné informácie nájde na stránke Enterprise Europe Network Slovensko.