Ponuka kooperačných partnerstiev – 15.-31. marec 2009

A.1 – Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace

20090323005
Ruská spoločnosť pôsobiaca v oblasti získavania pozemkov má záujem vytvoriť komplexný podnik pre pestovanie poľnohospodárskych produktov a hľadá partnerov pre spoločný podnik na uzatvorenie zmlúv.

20090331032
Rumunská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu a predaj ovocia, hľadá dlhodobú spoluprácu s obchodným agentom v zahraničí. Spoločnosť ponúka slivky, jablká, višne, orechy, lesné plody a hrozno. Ovocie je pestované v ekologicky čistom regióne Rumunska.

20090320019
Francúzska spoločnosť, špecializovaná na výrobu, balenie a predaj jabĺk a hrušiek, hľadá distribútorov, veľkoobchodníkov a maloobchodníkov na potraviny vo všetkých európskych krajinách.

20090320007
Veľká rumunská spoločnosť špecializujúca sa na mlynárske a pekárske výrobky, cestoviny, pečivo, stimulátory a pod. hľadá obchodných partnerov.

C.10 Výroba potravín

20090320045
Britská spoločnosť, ktorá vyrába tradičné vysokokvalitné anglické pudingy, ako sú vianočné ovocné pudingy, s celoročným odbytom hľadá obchodných sprostredkovateľov v Európe.

20090326038
Rumunská spoločnosť vyrábajúci viac ako 300 pekárenských výrobkov (chlieb, cestoviny, cereálne sušienky, praclíky, keksy, mrazené potraviny a cereálie) hľadá reprezentantov, dovozcov a distribútorov.

C.13 Výroba textilu

20090320026
Rumunská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu kobercov, folklórnych kostýmov, ručne vyrábaných výrobkov hľadá subkontraktorov pre ich koberce a koberčeky na výrobné aktivity.

20090319037
Taliansky výrobca dámskych svadobných klobúkov a klobúkov na špeciálne príležitosti, zimných dámskych klobúkov a oblečenia pre voľný čas hľadá agentov a distribútorov.

C.14 Výroba odevov

20090331017
Poľská spoločnosť, špecializujúca sa na dizajn a výrobu svadobných šiat a svadobných doplnkov, hľadá obchodných sprostredkovateľov.

20090326010
Poľská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu dámskeho ošatenia ako sú saká, vesty, nohavice, šaty ponúka svoje aktivity ako subkontraktor pre spoločnosti z európskych krajín.

20090323029
Španielsky odevný priemysel od roku 1966, špecializujúci sa na pánske klasické nohavice, pre sviatočné aj športové oblečenie, hľadá agentov alebo distribútorov v Európe.

C.16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku

20090327034
Rumunská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu nábytku, obedových stolov, kresiel, kuchynského nábytku, skríň a iných doplnkov hľadá v Európe obchodných sprostredkovateľov na predaj a marketing ich výrobkov.

C.20 Výroba chemikálií a chemických produktov

20090323009
Francúzsky výrobca kozmetických výrobkov, používajúci technológiu polymérových reťazcov, hľadá agentov a distribútorov pre dlhodobú spoluprácu s možnosťou exkluzívnych zmlúv.

C.25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení

20090330019
Slovinská spoločnosť vyrábajúca náradie, špecializujúca sa na výrobu plastických foriem vstrekovaním, zinkových a hliníkových zliatin, strojné spracovanie (CNC frézovanie), 3D počítačové modelovanie a stavebné moduly hľadá obchodných sprostredkovateľov a partnerov na vytvorenie recipročných výrobných zmlúv na spoluprácu. Taktiež ponúka stať sa subkontraktorom pre spoločnosti ponúkajúce plastové vstrekovanie.

C.31 Výroba nábytku

20090324007
Talianska spoločnosť špecializujúca sa na výrobu kresiel v modernom štýle pre zariadenie úradov, hľadá obchodných sprostredkovateľov v celej Európe.

20090323001 Rumunská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu malého nábytku (kreslá, stoly a pod.) hľadá distribútorov.

C.33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

20090327024
Poľská spoločnosť, pôsobiaca v oceľovom stavebnom a lodiarskom priemysle, zaoberajúca sa zváračskými prácami, montážou a údržbou priemyselných zariadení a predajom kompletných systémov, potrubia a špeciálnych ventilov (PP, PE, PVDF) hľadá subdodávateľské príležitosti a ponúka sa stať sa obchodným sprostredkovateľom.

D.35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu

20090325038
Bulharská spoločnosť špecializujúca sa na rozvoj parkov obnoviteľných zdrojov energie, hľadá strategických partnerov na spoločný obchod, výmenu skúsenosti a získavanie časti na stavbu 1 MW fotovoltarických parkov.

G.46 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov

20090323033
Ruská spoločnosť pôsobiaca v dodávkach dielov pre výrobu nábytku hľadá spoľahlivých partnerov v Európe pre obchodnú spoluprácu. Ďalej ponúka obchodné služieb, spoločný podnik a požaduje frančízing.

20090320031
Britská spoločnosť má záujem o joint venture s výrobcom inovatívnych kuchynských doplnkov na predaj svojich existujúcich produktov na UK predajcov.

20090330048
Belgická spoločnosť špecializujúca sa na výrobu modelov pre interiérový dizajn, módnych doplnkov a výrobkov pre domácnosť, hľadá obchodných partnerov a distribútorov v rôznych krajinách.

J.59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok

20090330038
Belgická spoločnosť špecializujúca sa na výrobu krátkych filmov, animovaných filmov, reklám, dokumentov a televíznych programov hľadá potenciálnych distribútorov a obchodných partnerov a distribútorov v rovnakom sektore

J.63 Informačné služby

20090320005
Poľská spoločnosť, špecializujúca sa na web, grafický dizajn a internetové obchodné služby ponúka svoje subkontraktorské kapacity pre potenciálnych odberateľov v EU a iných krajinách. Doteraz hlavný trh a služby boli zamerané na Austráliu.

M.73 Reklama a prieskum trhu

20090320013
Francúzska spoločnosť špecializujúca sa na konzultačné a poradenské služby pre malých a stredných podnikateľov hľadá dlhodobých obchodných partnerov.

Ak sa vaša spoločnosť zaoberá niektorou z týchto oblastí a má záujem o spoluprácu, kontaktné informácie nájde na stránke Enterprise Europe Network Slovensko.