Poslanci chcú brániť európsku kultúru podporou filmovej tvorby

Veľká časť európskej kinematografie vzniká vďaka prostriedkom EÚ.

„EÚ dlhodobo sleduje média najmä z pohľadu hospodárskej súťaže – rovnováha, nerovnováha, koncentrácia,“ uviedol Cavada, ktorý sám v minulosti pôsobil ako novinár a riaditeľ viacerých francúzskych rozhlasových a televíznych staníc.

Nemali by sme sa tiež sústrediť len na dostupnosť či ponuku jednotlivých kanálov, bez toho, aby sme sledovali, aký majú obsah. Miesto toho by sme sa mali viacej zamerať na podporu európskej filmovej tvorby,” spresnil.

Digitálna revolúcia, ktorá všetky média presúva na internet, predstavuje špecifické výzvy pre ochranu duševného vlastníctva a odmeňovanie autorov.

„Pokiaľ nie sú odmeny, nie sú autori,“ uviedol Cavada. „Médiá sa tak stanú distribútormi univerzálnych globálnych produktov, najmä anglo-amerických. Avšak nemôžeme sa s tým uspokojiť a vyživovať tým naše európske mozgy.“

Všestranná parlamentná skupina sa so zástupcami médií stretne vo štvrtok, aby spoločne diskutovali o záležitostiach, ktorým mediálny priemysel čelí v súčasnosti.

Podľa Cavadu, to, že sa Európa doteraz zameriavala najmä na hospodársku súťaž spôsobilo, že európske mediálne skupiny nie sú schopné čeliť globálnym gigantom. „Európske média sú malé alebo nanajvýš stredné, pokiaľ sa na ne pozeráme z európskeho či globálneho hľadiska,“ vysvetlil. „Veľmi málo z nich je globálnych, čo však neplatí pre Severnú Ameriku či Áziu. To znamená nerovnováhu, ktorá je určitý spôsobom hrozbou.“

„Mali by sme začať uvažovať o možnosti koncentrácie, ktorá by však musela rešpektovať pravidlá hospodárskej súťaže,“ dodal. Zároveň poukázal na chýbajúcu paneurópsku mediálnu skupinu. Výnimkou je nemecká Bertelsmann, ktorá spája vysielanie s vydávaním kníh a magazínov.

Na propagovanie tzv. kultúrnej ekonomiky, ktorá oceňuje autorov, je podľa neho treba vytvoriť finančnú schému, ktorá by podporila tvorbu, najmä fikcie.

„Litovský či maďarský filmár si dnes nemôže dovoliť natočiť film, pretože v ich krajine na to neexistuje trh. Preto sa obracajú na Paríž či Brusel. A toto nie je normálny stav.“

„Litovský či maďarský filmár si dnes nemôže dovoliť natočiť film, pretože v ich krajine na to neexistuje trh. Preto sa obracajú na Paríž či Brusel. A toto nie je normálny stav.“

Cavada tvrdí, že spomínaná finančná schéma alebo fond by mal byť rozsiahlejší ako existujúci program pre médiá, ktorý je podľa jeho slov síce ambiciózny, no neefektívny. „Nemôžeme dovoliť, aby naše kultúry vymreli, sú originálne a odrážajú spôsob nášho života,“ dodal.

Informačné médiá by však nemali mať nárok čerpať z týchto prostriedkov. „Nehovorím o podpore médií. Čo sa snažím vysvetliť je, že by sme mali vytvoriť trhové podmienky pre kultúrny život, a narážam tým najmä na filmovú tvorbu. No mohlo by sa to vzťahovať aj na knižný trh.“

Na otázku o možnom odpore Talianska či Veľkej Británie voči vytvoreniu takejto schémy Cavada vyhlásl, že by teda šlo o dobrovoľný systém.

Úplné znenie rozhovoru vo francúzskom jazyku nájdete na tomto odkaze.