Poslanci dali opatrnú zelenú príprave dohody o voľnom obchode s USA

Bilaterálne obchodné dohody sú čoraz väčšou prioritou v snahe obísť zamrznuté rokovania v Doha. Po Južnej Kórei sa chce EÚ teraz zamerať na Japonsko a USA. Europoslanci tvrdia, že ak by bola odstránená polovica necolných bariér, HDP EÚ a USA by sa mohlo zvýšiť o 163 miliárd eur do roku 2018. Vzájomný obchod medzi blokmi v roku 2011 predstavoval 700 miliárd eur a bilaterálne investície dosiahli 2,4 bilióna eur.

Európska komisia bude môcť s vyjednávaniami začať v prvej polovici budúceho roka. Európsky parlament je však opatrný a tvrdí, že záujmy EÚ a najmä agrosektora treba ochrániť. „Nepôjde o ľahkú dohodu, EÚ a USA majú rozdielne záujmy napríklad v prípade poľnohospodárstva, námornej dopravy, geneticky modifikovaných organizmov a klonovaných zvierat, ale veríme, že prekážky sa budú dať prekonať,“ uviedol predseda Výboru EP pre medzinárodný obchod Vital Moreira.

Nezhody pre poľnohospodárske produkty

Poľnohospodárske produkty v roku 2011 predstavovali 5,3 % exportu do USA a okolo 6  % dovozu z USA. Z celkového objemu dovezených poľnohospodárskych produktov do EÚ americké predstavovali 8,5 %.

Európski producenti sa vo všeobecnosti sťažujú na významné obchodné bariéry technického charakteru a tiež v podobe hygienických požiadaviek vzťahujúcich sa na rastlinné, mäsové a mliečne výrobky.

Spory týkajúce sa zákazu dovozu hovädzieho mäsa z USA do EÚ, vysokých ciel či geneticky modifikovaných plodín, vyvolali frustrácie na oboch brehoch Atlantiku. Podniky, ktoré obchodnú dohodu podporujú poukazujú najmä na necolné bariéry. Doterajšie snahy o ich odstránenie neboli úplne úspešné.

Špeciálna pracovná skupina svoju finálnu správu o možnej obchodnej dohode zverejní do konca roka 2012. Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso, predseda Európskej rady Herman Van Rompuy a americký prezident potom rozhodnú o začatí vyjednávaní.

Pozície

Miroslav Mikolášik (EĽS, KDH): Je to dobrá správa pre občanov členských štátov Európskej únie, ktoré si obchodovaním so Spojenými štátmi zlepšia svoju východiskovú situáciu pre svoj blahobyt, pre zlepšenie zamestnanosti a pre zvýšenie obchodného obratu medzi obidvomi subjektmi.

Samozrejme, sú tu aj niektoré sporné otázky, ktoré je potrebné prekonávať. Ako už povedal pán spravodajca, je jasné, že sú rozdiely napríklad v niektorých technických danostiach, pokiaľ ide o predaj a nákup automobilov. Samozrejme takisto geneticky modifikované organizmy – to je ďalšia citlivá otázka pre nás v Európe. To sa však dá citlivým rokovaním ošetriť. Takisto mäso z klonovaných zvierat – to sú veci, ktoré sú aj pre nás v Európskej únii citlivé. Avšak celkove môžem uzavrieť, že takýto obchod, zvýšenie obchodného obratu a zlepšenie zmluvných vzťahov so Spojenými štátmi je pre nás potrebné."

Katarína Neveďalová (S&D, Smer-SD: "Spojené štáty a Európska únia majú vzájomné hospodárske vzťahy ktoré patria k najotvorenejším na svete. Naše trhy sú prostredníctvom významných obchodných a investičných tokov pevne spojené. objemom bilaterálneho obchodu vo výške 702,6 mld. EUR a bilaterálnymi investičnými zásobami v hodnote 2 394 bil. EUR v minulom roku. Aj napriek týmto pozitívnym výsledkom, je všeobecne známe, že potenciál transatlantických vzťahov ešte nie je ani zďaleka vyčerpaný. Európska únia a USA majú navyše spoločné hodnoty, podobné právne systémy a vysoké normy ochrany pracujúcich a životného prostredia. Je nutné využiť tieto synergie v čo najvyššej možnej miere, aby sme zabezpečili rast a zamestnanosti a stanovené ciele, ktoré obaja partneri v čase krízy veľmi potrebujú."