Poslanci odmietli nominantov do vedenia nových orgánov finančnej regulácie

Zdroj: http://i.ehow.com/images/GlobalPhoto/Articles/5146607/stress-main_Full.jpg

O vzniku nových regulačných orgánov dohľadu rozhodla Európska únia v júni 2009. Okrem Európskej rady pre systémové riziká (ESRB), ktorá má na finančný sektor dohliadať na makroúrovni, začali v januári 2011 svoju činnosť aj tri inštitúcie určené na dohľad nad fungovaním konkrétnych trhov. Ide o Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), Európsky orgán pre poisťovníctvo a zamestnanecké penzijné poistenie (EIOPA) a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA).

Trojica kandidátov na vrcholové pozície v týchto inštitúciách však neprešla. Europoslanci včera ich nomináciu nepodporili. Okrem toho obvinili Európsku komisiu, že na také významné posty vybrala nekvalitných uchádzačov.

Podľa zákonodarcov ani jeden z nich nemá dostatok skúsenosti a vplyvu na to, aby zvládli svoju úlohou či už pokiaľ ide o hráčov na trhu alebo národných regulátorov. O post na čele EBA sa pritom uchádzal šéf sekcie pre dohľad talianskej národnej banky Andrea Enria, šéfom ESMA chcel byť Steven Mijoor z holandského orgánu pre dohľad nad finančnými trhmi a bývalý predseda Európskeho výboru orgánov dozoru nad poisťovníctvom a zamestnaneckým penzijným poistením ECIOPS – Portugalec Gabriel Bernardino – mal zaujať vedúcu pozíciu v EIOPA (nástupcu CEIOPS).

„Tí ľudia musia byť kompetentní, nezávislí a hlavne – pokiaľ majú vykonávať povinnosti, ktoré sa od nich očakávajú na základe schválených nariadení, musia mať voči členským krajinám svoj vlastný postoj,“ uviedol nemecký poslanec Sven Giegold (Zelení) po vypočutí kandidátov.

Jeho kolegyňa, britská  poslankyňa a predsedníčka parlamentného výboru pre hospodárstvo a menové záležitosti Sharon Bowlesová (S&D) poukázala na to, že poslanci na nedostatky vo výberovom konaní upozornili už v minulosti.

Francúzsky poslanec Jean-Paul Gauzès (EPP), ktorý stál pri vzniku EBA dokonca Komisiu obvinil, že slabých kandidátov vybrala zámerne. „Dnes sa veľmi dobre ukázalo, že vedenie orgánov bolo obsadzované ľuďmi tak, aby mali čo najmenší vplyv,“ vyhlásil.

Spochybnenie výberu kandidátov

Poslanci sa z ostra pustili aj do spôsobu, akým boli kandidáti navrhnutí. Ponúkané platy podľa nich nezodpovedajú významu obsadzovaných postov a to tiež vraj bolo dôvodom, prečo sa do výberového konania zapojilo tak málo záujemcov. Kritiku si vyslúžila i veková hranica 60 rokov a fakt, že medzi kandidátmi nebola ani jedna žena.

Nominantov mal údajne vybrať 27-členný výbor Európskej rady pre systémové riziká (ESRB), ktorá je nadradená trom orgánom dohľadu. V Bruseli sa však hovorí o tom, že to neurobil výbor, ale ľudia, ktorí sú hierarchicky na nižších pozíciách. Ide síce o neoverené informácie, no dôveru poslancov značne naštrbili.

Poslanci sa písomne obrátili na maďarské predsedníctvo a Komisiu a žiadajú pre vedúcich predstaviteľov orgánov dohľadu vyššie platy a pre samotné orgány aj vyšší rozpočet a zvýšenie počtu zamestnancov. Komisia dostala dva dni na to, aby na požiadavky poslancov zareagovala. Avšak i parlamentné zdroje priznávajú, že taký termín je úplne nereálny.