Poslanci podporili prísnejšie pravidlá pre hypotéky

Hypotekárne úverovanie má pre európsku ekonomiku veľký význam. Predstavuje takmer polovicu HDP Európskej únie. Realitné bubliny však mnohé krajiny doviedli na pokraj krachu (Pobaltské štáty, Rumunsko, Španielsko či Írsko) po tom, čo museli sanovať potápajúce sa banky.

Európsky parlament teda schváli pravidlá, ktoré by mali zamedziť nezodpovedné úverovanie na trhu hypoték, ktorý dosahuje 6,4 bilióna eur. „Finančné pozadie ľudí, ktorí žiadajú o úver, bude oveľa lepšie zdokumentované. Musia byť úplne solventní, ale tak isto aj ich veritelia,“ zdôraznil europoslanec Antolin Sanchez Presedo (S&D, Španielsko), ktorý návrh presadzuje v Európskom parlamente.

Súčasťou pravidiel je zákaz poskytnutia úveru ak nebol predložený nezávisle overený doklad o príjme dlžníka. Veritelia budú musieť preskúmať úverovú spoľahlivosť zákazníkov a ich schopnosť platiť splátky. Británia dokonca na národnej úrovni zašla ešte ďalej a presadzuje rigorózne preskúmanie skutočného príjmu.

Presedo pred hlasovaním Výboru EP pre hospodárske záležitosti ustúpil od niektorých svojich radikálnych myšlienok, aby tak vytvoril lepšie podmienky na presadenie návrhu v Rade.

Pravidlá zároveň budú od sprostredkovateľov hypoték vyžadovať, aby konali v najlepšom záujme zákazníkov a nie veriteľov vzhľadom na to, že ide o ich zrejme najdôležitejšie finančné rozhodnutie v živote. Žiadateľ bude zároveň mať 14 dní na rozmyslenie úverovej zmluvy.

Zákazníci okrem toho budú môcť dlh splatiť aj skôr, ale bez platenia pokuty. Banky však budú môcť účtovať "spravodlivý poplatok". Okrem toho bude možné presúvať hypotéku z jednej nehnuteľnosti na druhú.

Sprostredkovateľ hypotéky zároveň bude musieť zákazníkov informovať, či dostane províziu. Zákazané bude napríklad aj prepájanie hypoték s poistením nehnuteľnosti.

Mnohé z týchto opatrení už sú vo viacerých krajinách uplatňované, teraz však budú mať právne krytie naprieč celou EÚ. Cieľom je podporiť cezhraničnú hospodársku súťaž v poskytovaní hypoték tak, aby spotrebitelia mohli získať čo najvýhodnejší produkt a zároveň bol podporovaný hospodársky rast.

(EurActiv/Reuters)