Poslanci sa sťažujú na loby londýnskeho City

Pozadie:

Aby európska exekutíva lepšie adresovala formality spojené s aplikovaním európskej legislatívy, na základe princípu komitológie (postup vo výboroch), sa opiera o expertné výbory zložené najmä zo zástupcov vlád každej členskej krajiny a predstaviteľov civilnej spoločnosti, hospodárskych odvetví či vedcov.

Komitológiu zaviedli pred 40 rokmi, keď sa naplno prejavilo, že európske inštitúcie nemajú kapacity na to, aby vyvinuli pravidlá implementácie každého európskeho práva. V roku 2006 prešla reformou, ktorá dala Európskemu parlamentu právo revokovať legislatívu.

Otázky:

Poslanci súhlasili so závermi správy think-tanku ALTER-EU v ktorej analyzoval zloženie expertných skupín, ktoré radia Európskej komisii o finančných záležitostiach. Podľa záverov správy pred a aj po vypuknutí krízy myslenie exekutívy značne ovplyvňujú gigantické banky a poisťovne.

Finančný sektor investuje obrovské sumy peňazí a času, aby ovplyvnili finančnú reguláciu, vyhlásil Poul Nyrup Rasmussen, líder socialistov na konferencii, počas ktorej vyjadril podporu záverom správy o transparentnosti lobistov.

Dvaja členovia nového výboru EP pre finančnú krízu Cornelis de Jong a Sven Giegold vystúpili proti návrhu Európskej komisie o regulácii finančného sektora. Podporili správu ALTER-EU a skritizovali interpretácie exekutívy a jej odpoveď na krízu.

Skostnatená Komisia

Za finančnú reguláciu je zodpovedné Generálne riaditeľstvo EK pre vnútorný trh, ktoré od októbra 2004 vedie bývalý írsky minister financií Charlie McCreevy. Podľa správy sa opiera o osem externých expertných skupín, pričom 84 % členov výborov pochádza z finančného sektora, 8 % tvoria zástupcovia odborov, 4 % spotrebiteľské organizácie, 4 % akademici. Najviac reprezentantov v nich má Deutsche bank, BNP Paribas a Société Générale.

Súčasné návrhy Komisie sa podľa de Jonga sa snažia prehliadnuť fakt, že nevieme, čo robiť, pokiaľ vypukne ďalšia kríza. Giegold zasa tvrdí, že správa exekutívy o jej odpovedi na krízu je skostnatená a neberie do úvahy globálnu nerovnováhu troch popredných mien – jenu, dolára a eura.

Londýn je kľúčovou loby

Rasmussen skonštatoval, že najsilnejšia je loby londýnskeho City, najmä pre smernicu o regulácii hedžových fondov a skupín fondov private equity. Za miernejší postup Bruselu prišiel lobovať aj starosta hlavného mesta Veľkej Británie Boris Johnson.

Lídra socialistov jeho návšteva najprv prekvapila, no podľa jeho slov všetko pochopil, keď sa dozvedel, že 77 % starostovho rozpočtu financujú práve finančné skupiny, za ktoré sa prišiel prihovoriť. Britským konzervatívcom, medzi ktorých patrí aj Johnson, hedžové fondy a ich manažéri venovali 3,64 milióna libier v prvom polroku 2009.

Netransparentné zoznamy

Aktuálna správa o zložení expertných výborov je už druhou v poradí. V marci 2008 Komisia  ALTER-EU uistila, že do leta zverejní zoznam expertov, ktorí sedia v poradných skupinách, po tom, čo think-tank poukázal, že v niektorých prípadoch predominancia zástupcov sektorov ohrozuje verejný záujem. Yiorgos Vassalos, jeden z autorov štúdie tvrdí, že zoznamy aj tak nie sú kompletné, čo podľa neho spochybňuje transparentnosť samotnej Komisie.

S výsledkami správy súhlasí aj celoeurópska skupina zastupujúca spotrebiteľov BEUC. Dokonca sa sťažovali, že exekutíva sa niekedy včas nepýta na ich názor a tým obmedzí ich možnosť ovplyvniť zákonodarný proces.