Poslanci schválili nové programy zamerané na malé a stredné podniky

Europoslanci okrem viacročného finančného rámca na obdobie 2014 – 2020 minulý týždeň prijali aj viacero jeho jednotlivých programov. Dva z nich kladú osobitný dôraz na podporu malých a stredných podnikov.

Lepší prístup k financovaniu prostredníctvom úverových záruk a rizikového kapitálu má priniesť prvý program EÚ zameraný na MSP – COSME. Počíta s rozpočtom 2,3 miliardy eur, ktoré pôjdu najmä na podporu konkurencieschopnosti, internacionalizácie firiem na vnútornom trhu a v tretích krajinách, ako aj podpore mladých podnikateľov a ďalších skupín obyvateľov ako sú seniori či migranti.

Celkovo 1,4 miliardy eur pôjde na posilnenie národných finančných schém pre pôžičky a rizikový kapitál. Garančný nástroj bude ručiť za úvery do výšky 150 tisíc eur. Takúto pomoc by mohlo využiť celkovo 330 tisíc firiem.

Dôležitú úlohu pri sprístupňovaní zahraničných trhov bude hrať podporná sieť Enterprise Europe Network. Vo svojej činnosti budú pokračovať asistenčné služby pre MSP v oblasti duševného vlastníctva (IPR HELPDESK) v Európe, Číne a v regiónoch Mercosur a ASEAN.

Program bude podporovať aj snahu o zlepšenie rámcových podmienok pre menšie firmy. Zameria sa najmä na znižovanie administratívnej záťaže. Pokračovať budú už fungujúce iniciatívy na rozvoj podnikateľských zručností, ako je výmenný program Erasmus pre podnikateľov.

Program COSME je úzko spojený s väčším výskumným programom Horizont 2020, ktorý tiež vo štvrtok (21. novembra 2013) podporili europoslanci. Spoločne nahradia súčasný rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) a 7. Rámcový program. Podporovať budú všetky druhy MSP. COSME sa bude zameriavať na ich rast a Horizont 2020 na start-upy.

Program Horizont 2020 má na sedemročné obdobie schválený rozpočet vo výške 80 miliárd eur. Ako jeden z mála zaznamenal v porovnaní s predchádzajúcim obdobím takmer 30-percentný nárast. Ide však o nový typ programu založený na troch pilieroch – excelentná veda (32 % rozpočtu), priemyselné líderstvo (22 %)  a spoločenské výzvy (39 %).

Integruje všetku podporu výskumu a inovácií, ktorá bude podliehať jednotnými pravidlám a dôjde k zásadnému zníženiu administratívnej záťaže. Bude pritom financovať všetky aktivity od hraničnej vedy po trhovo orientované inovácie. Celkovo 11 % rozpočtu programu by malo ísť malým a stredným firmám.

Ďalšie kroky:

  • 11. december 2013 – Zverejnenie prvých výziev v rámci Horizont 2020.

Pozície:

„Na zotavenie zo súčasnej krízovej situácie potrebuje vybudovať inovačnú kapacitu, ktorá môže slúžiť ako efektívne a udržateľné riešenie výziev identifikovaných v rámcovom programe Horizont 2020,“ konštatoval Alajos Mészáros (EĽS, SMK) spravodajca Výboru EP pre právne záležitosti požiadaný o stanovisko.

Europoslanci Anna Záborská a Miroslav Mikolášik (EĽS, KDH) balík legislatívy k programu Horizont nepodporili vzhľadom na to, že umožňuje financovanie aj výskumných projektov využívajúcich kmeňové bunky z ľudských embryí, pričom dochádza k ich likvidácii.

"Predložila som do pléna šesť pozmeňovacích návrhov, žiaden z nich však nebol prijatý. Pritom vo viacerých členských štátoch vrátane Slovenska je výskum embryonálnych kmeňových buniek zakázaný. Výsledkom dnešného hlasovania tak je, že budeme financovať projekty, ktoré u nás doma považujeme za neprípustné a neetické. Je smutné, že slovenská vláda v Rade EÚ s týmto návrhom súhlasila," uviedla po hlasovaní Anna Záborská.

"Posledné dva roky sme s kolegami intenzívne pracovali na zastavení financovania tohto kontroverzného výskumu. Poukazovali sme na podporu alternatív vo forme skutočnej liečby dospelými kmeňovými bunkami či bunkami z pupočníkovej krvi, ktorá prináša výsledky. Som presvedčený, že na výskum, ktorý ničí ľudský život, nemôže ísť ani cent z európskych peňazí. Preto som takýto program v dnešnom hlasovaní v žiadnom prípade nemohol podporiť," doplnil Miroslav Mikolášik.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.