Povinný spoločný základ dane pre firmy v EÚ je späť

Zdroj: Európska komisia

Firmy majú platiť dane tam, kde tvoria zisk. V súčasnosti platné danové pravidlá to však nezaručujú. 

Daňová politika Luxemburska, ktorá tento princíp priamo podrývala takmer stála kreslo predsedu Európskej komisie Jeana Clauda Junckera v prvých dňoch v úrade.

Rozsah praxe vydávania tzv. daňových rozhodnutí o preferenčnom daňovom režime a konkrétne firmy, ktorých sa to týkalo dostal do širokého povedomia tzv. škandál LuxLeaks.

Nový Akčný plán Európskej komisie pre "férovejšie a transparentnejšie zdanenie korporácií" má podporiť jednotný trh a sťažiť vyhýbanie sa daňovým povinnostiam zo strany veľkých firiem.

Komisia v súčasnosti vyšetruje daňové správanie firiem ako sú Apple, Starbucks či Amazon v niektorých členských krajinách.

V rámci akčného plánu Komisia oživuje aj Spoločný konsolidovaný základ pre dane právnických osôb (CCCTB).

Posledný návrh CCCTB z roku 2011 predpokladal iba dobrovoľný systém. Aj preto mal v boji proti presúvaniu ziskov pre daňové účely len obmedzenú účinnosť.

Nová schéma by mala byť pre nadnárodné spoločnosti povinná.

Slovensko je za CCCTB

Slovensko sa podľa ministra financií Petra Kažimíra, ktoré cituje agentúra SITA harmonizácii daňových základov v EÚ nebráni. 

"Zjednotenie pravidiel, ktoré by sa mali vzťahovať napríklad k daňovému základu, považujem za dobrú vec,“ hovorí Kažimír s tým, že diskusia o jednotných daňových základoch v rámci únie je podľa neho nezvratná a je lepšie sa rokovaní zúčastňovať ako sa tváriť, že táto téma neexistuje.

"Sme pripravení sa na tejto téme zúčastniť. Samozrejme v tom duchu, aby nás takýto model nepoškodzoval z hľadiska národných záujmov," povedal minister podľa agentúry SITA.

Stredopravé politické strany na Slovensku dlhodobo odmietali ďalšiu haramonizáciu daňovej politiky v EÚ, vrátane návrhu na spoločný základ dane, ktorú zväčša vnímali ako prvý krok k harmonizácii sadzieb.

Diskriminácia

Podľa predsedu špeciálneho výboru Európskeho parlamentu pre daňové otázky Burkharda Bulza treba konať najmä kvôli "systematickej diskriminácii malých a stredných podnikov", ktoré nemajú na komplikované daňové schémy zdroje.

„De facto sú to len veľké nadnárodné spoločnosti, ktoré môžu profitovať z nesúladu medzi národnými daňovými systémami.“

Európski ľudovci aj socialisti návrh a jeho ciele jasne podporujú a sľubujú rýchle schválenie v EP. Vyzývajú členské štáty, aby návrhy zbytočne nebrzdili.

Po prvýkrát Komisia zverejnila aj zoznam krajín mimo EÚ, ktoré v daňových otázkach „nespolupracujú“ (non-cooperative tax jurisdiction).

Slabiny?

Skupina Zelených v EP Európskej komisii vyčíta, že váha so zavedením sledovania odvádzania daní nadnárodných korporácií podľa jednotlivých krajín (country-by country-reporting), ktoré sa dohodlo na stretnutí G20 aj v rámci OECD.

K otázke výkazníctva otvorila Európska komisia verejnú konzultáciu.

Medzinárodná platforma Tax Justice Network považuje konzultáciu za stratu času, kedže správa, ktorú pre Komisiu vypracovali 4 veľké konzultačné spoločnosti sama toto oparenie navrhuje.

Skupina Konzervatívcov a reformistov v EP tvrdí, že Komisia by nemala zasahovať do suverénneho práva určovať podobu korporátnych daní a riešenie na agresívne daňové plánovanej vidia práve vo väčšej transparentnosti.

Argumentujú, že vyhýbanie sa daniam zo strany korporácií je problém, ktorý presahuje hranice Európy a ak bude EÚ konať izolovane tento problém sa nevyrieši.

Britskí europoslanci pripomínajú, že Británia ukazuje správny smer tým, že prisľúbila prijať legislatívu o povinnom výkazníctva odvádzania daní.

Tax Justice Network návrhom Komisie vyčíta aj to, že ponechávajú možnosť presúvať zisky vo vnútri spoločností, kedy môžu zisky v jednej krajine znížiť cez stratu v inej.

Zelení tiež požadujú, aby okrem konsolidovaného základu dane pre frimy existovala aj minimálna sadzba.