Pracovná sila nechýba len slovenským automobilkám, trpí celá V4

Závod PSA v Trnave

Závod PSA v Trnave. FOTO-TASR

Vlády krajín V4 by mali podporiť konkurencieschopnosť priemyslu.

Uviedli to dnes v Bratislave na tlačovej konferencii po skončení odborného summitu zástupcovia automobilových zväzov a asociácií krajín V4, ktorí zároveň podpísali spoločnú deklaráciu. Spoločným problémom krajín V4 je podľa nich najmä akútny nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a koordinácia legislatívy EÚ súvisiaca s automobilovým priemyslom.

Koordinácia pri legislatíve o emisiách

“Cieľom dnešných rokovaní bolo prvýkrát v histórii dať dokopy všetky štyri krajiny, ktoré sú v tomto regióne Európy najsilnejším výrobcom v rámci automobilového priemyslu. Cieľ je v tom, aby sme koordinovali naše aktivity, ktoré v súčasnej dobe začínajú byť veľmi zaujímavé, aj v súvislosti s prijatím európskej legislatívy pre bezemisné autá alebo pre pohony s nízkymi emisiami,” priblížil prezident Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR Juraj Sinay.

Krajiny V4 by mali mať podľa neho v oblasti automobilového priemyslu rovnaké alebo podobné stanoviská.

“V konečnom dôsledku ide o to, aby legislatíva nevytvorila podmienky na to, aby sme prestali byť konkurencieschopní v oblasti automobilového priemyslu. Dnes sme hovorili o všetkých možných krokoch a opatreniach, ktoré by mali viesť k tomu, aby sa tak nestalo,” podčiarkol Sinay.

Otvorila sa napríklad otázka nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily.

“Zistili sme, že je to problém všetkých štyroch krajín. Hovorili sme tiež o zavedení výsledkov vedy a výskumu do automobilového priemyslu. Tie môžu vytvoriť predpoklady na to, aby sa najnovšie technológie aj v súvislosti s alternatívnymi palivami začali rozvíjať koordinovane,” podčiarkol prezident ZAP.

Rovnaké štandardy pre autonómne vozidlá

Vlády krajín V4 by sa mali podľa neho zjednotiť vo svojom postupe pri vyrokúvaní pripravovanej smernice EÚ týkajúcej sa znižovania emisií u automobilov, ktorá by mala byť predstavená v budúcom roku.

“Vlády by mali začať rokovať o rovnakých štandardoch, ako spoločne postupovať napríklad v oblasti autonómnych a prepojených automobilov. Nie je možné, aby každá krajina postupovala samostatne,” tvrdí Sinay.

Pripomenul zároveň, že krajiny V4 sa stali významnou automobilovou veľmocou v rámci Európy.

V minulom roku sa v regióne V4 vyrobilo 3,651 milióna automobilov, čo je asi jedna štvrtina z celkovej produkcie Európy. Automobilové výroby zamestnávajú v regióne vyše 630-tisíc pracovníkov a priamo či nepriamo ovplyvňujú tvorbu viac ako 1,3 milióna pracovných miest. “Významný je aj podiel automobilového priemyslu na tvorbe HDP, čo zásadne ovplyvňuje ekonomiky jednotlivých krajín V4,” dodal Sinay.