EÚ možno obmedzí príplatky za platbu kartou

Tak ako sa rozpínajú online formy objednávok tovarov, priamo úmerne sa zvyšujú aj poplatky za použitie kreditných alebo debetných kariet. Avšak v niektorých prípadoch nie je príplatok zahrnutý v rámci transakcie, no v rámci ceny tovaru, najmä leteniek. Nízkonákladová írska aerolinka Ryanair v tomto smere jednoznačne vedie, dokonca má príplatok ku každej súčasti peňažnej operácie osobitne . To znamená, že pokiaľ niekto kupuje tri letenky, za každú pripláca a to aj v prípade, že ich vypláca naraz.

Model príplatkov za platbu kartou sa aplikuje aj pri offline platbách. Napríklad v krajinách, kde to legislatíva povoľuje, si sieť predajní Ikea dáva za použitie karty pri platbe – poplatky navyše.

Okrem toho, že to poškodzuje zákazníkov, má to zlý vplyv aj na zdravé konkurenčné prostredie. V prípade Ryanairu, spoločnosť neúčtuje poplatky ak sa platí kartou Visa Electron, pretože aerolinka a kartová spoločnosť majú medzi sebou uzatvorenú zmluvu. V prípade švédskej siete Ikea si neúčtujú len za platbu v hotovosti, ani pokiaľ klient využíva ich vlastnú kreditnú kartu.
K štátom, kde sú takéto príplatky bežné patrí Veľká Británia, Írsko, Nemecko a Španielsko, ktoré objavili „dieru“ v európskej smernici o platobných službách, ktorú zaviedli v roku 2007. Podľa smernice je na členských štátoch, či takéto poplatky dovolia alebo nedovolia.

Brusel robí nátlak na spoločnú príplatkovú politiku, avšak protesty zo strany členských štátov sú prisilné. Tento výsledok je viac než paradoxný, ak zoberieme do úvahy, že hlavnou úlohou spomínanej smernice bolo znížiť neefektívne platby v hotovosti.

Pozície:

Hovorca komisára pre vnútorný trh Charlieho  McCreevyho povedal: „Smernica je v otázke príplatkov neutrálna, je na každom členskom štáte, aby ju aplikovala podľa vlastných pravidiel. Bolo to jedným z potrebných  kompromisných riešení, aby smernica prešla legislatívnym procesom.“

Visa si je istá vágnosťou smernice ohľadom príplatkov a svojou kampaňou sa snažia o koniec „diskriminácie medzi spôsobmi platby.

Hovorca Ryanair povedal: „Naše ceny sú plne transparentné. Účtujeme príplatky za kartové operácie, aby sme pokryli administratívne náklady a garantovali bezpečnosť prevodov.“