Prečo nefunguje európsky trh s hypotékami

 

Krátka správa

Zelená kniha o hypotekárnych úveroch, ktorú Komisia vydala v júli 2005 poukazuje na fakt, že z integrácie hypotekárnych trhov v EÚ môžu mať značné zisky obe strany – tí ktorí peniaze požičiavajú, aj tí ktorí si požičiavajú. Celková suma bola odhadnutá na 94,6 miliárd eur počas desiatich rokov.

Kvôli komplexnosti problematiky hypotekárnych úverov sa však Komisia rozhodla vytvoriť Expertnú skupinu pre hypotekárne financovanie. Skladá sa z aktérov zastupujúcich všetky možnosti financovania a väčšinu hypotekárnych trhov v EÚ. Jej cieľom je analyzovať bariéry rozvoja cezhraničných aktivít (napr. hypotekárna pôžička v zahraničnej banke) a navrhnúť vhodné riešenia.

Komisia sa na základe záverov skupiny rozhodne, či a aké kroky EÚ treba uskutočniť. Tie by mali byť následne zahrnuté do bielej knihy o integrácii trhov s hypotekárnymi úvermi v EÚ, ktorá bude predstavená v roku 2007.