Prečo vo Francúzsku pokutujú vodičov za nízke platy

kamiony

zdroj: TASR

České médiá informovali o prípade vodiča ČSAD, ktorý vo Francúzsku dostal pokutu. Tamojší policajti od neho žiadali potvrdenie, že za svoju prácu na území Francúzska poberá aspoň tamojšiu minimálnu mzdu.

Takúto požiadavku obsahuje aktuálne platné znenie smernice EÚ o vysielaní pracovníkov.

Aktuálne prebieha v EÚ diskusia o tom, či by sa táto smernica nemala sprísniť a vyžadovať od zamestnávateľov, aby platili nie minimálnu, ale mzdu obvyklú v danej krajine.

Smernicu musia všetky krajiny zaviesť do svojej legislatívy vlastnou právnou úpravou. Tu môže dochádzať k inému výkladu medzi krajinami.

Česká republika, podobne ako Slovensko, vidia v snahe zahrnúť pod platnú smernicu aj pracovníkov v preprave snahu vytlačiť zo západných trhov lacnejšiu konkurenciu.

Západné krajiny vidia sociálny a mzdový dumping.

Slovensko: Je to nerealizovateľné

„Slovensko zastáva názor, že tranzit kamiónu nie je vyslanie a teda na neho nemožno aplikovať ani smernicu o vyslaní,“ hovorí slovenské ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Tvrdí, že pri tranzite vodič územím iba prechádza a nevstupuje ani na trh práce a ani nekonkuruje miestnym vodičom.

Argumentuje modelovou situáciou, kedy vodič kamiónu ide zo Slovenska do Španielska a na ceste prechádza cez Rakúsko, Taliansko, Francúzsko a končí v Španielsku.

„V praxi je nerealizovateľná požiadavka, aby pre tento prípad mal urobené 4 dodatky k pracovnej zmluve, kde by sa pre každý štát osobitne riešila napr. mzda, pracovný čas a podobne, ktorá je často určená kolektívnou zmluvou pre odvetvie.

Taktiež by to vyžadovalo pre každý štát nahlasovať vyslanie miestnym orgánom a podľa konkrétnych časov prejazdu by sa následne vypočítavala konkrétna mzda zamestnanca.

„Navyše, ak by napr. zamestnanec pre problémy na ceste zvolil alternatívnu cestu cez iný štátu, dopustil porušenia, pretože pre ten iný štát nemal uzatvorený dodatok k pracovnej zmluve,“ vysvetľuje rezort.

Čítajte aj: Komisia svoj návrh o vyslaných pracovníkoch nezmenila

Doprava samostatne

Slovensko tvrdí, že takýto prístup k smernici o vysielaní pracovníkov predstavuje bariéru pre poskytovanie služieb na európskom trhu práce.

Nemecko, ktoré len nedávno zaviedlo minimálnu mzdu, na základe tlaku niektorých členských štátov, vrátane Slovenska, a Európskej komisie pozastavilo jej uplatňovanie na oblasť tranzitnej dopravy.

Slovensko spolu s Českom a ďalšími krajinami žiadajú, aby sa pre oblasť služieb v doprave prijala samostatná európska úprava.

V súvislosti so situáciou vo Francúzsku slovenské ministerstvo zatiaľ neeviduje žiadne podanie od dopravcov.

„V prípade potreby je MPSVR SR pripravené intervenovať rovnako ako v prípade Nemecka v roku 2015,“ napísalo ministerstvo práce v stanovisku.

Europoslanci sa obracajú na Komisiu

Poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec (KDH) spolu s českým kolegom Luďkom Niedermayerom (TOP 09) podali kvôli medializovanému prípadu českého vodiča spoločný podnet na Európsku komisiu.

Štefanec a Niedermayer v ňom uvádzajú, že postup francúzskych orgánov je porušením princípov jednotného trhu a ohrozením pre autodopravcov zo strednej Európy.

“Typický slovenský autodopravca je malá firma, ktorá operuje s menej ako piatimi nákladnými autami. Nútiť ju vyplácať šoférom francúzsku minimálnu mzdu a zaťažiť ju enormnou byrokraciou, ktorá je s tým spojená je pre ňu likvidačné,“ povedal Štefanec pre TASR.

Podľa neho takéto opatrenie nepovedie k zvyšovaniu platov zamestnancov, ale k ich prepúšťaniu a stredoeurópsky trh ovládnu veľké nadnárodné spoločnosti s vlastnými autami a vodičmi.

Čítajte aj: Európsky parlament podporil revíziu smernice o vyslaných pracovníkoch