Prelom v rokovaniach o obchode, spása pre podniky

Podľa jeho slov uzavretie vyjednávaní by mohlo viesť k redukovaniu rizika, ktoré sprevádza podnikanie v zahraničí.  Kolo rokovaní v Doha začalo v roku 2001 s cieľom odstrániť prekážky a zintenzívniť globálny obchod, no rozdiely medzi industriálnymi a rozvojovými krajinami sa javia ako neprekonateľné. V roku 2008 vyjednávania zastali pre trpké nezhody o pravidlách importu poľnohospodárskych komodít.

„Zjednodušenie obchodu, napríklad zrýchlením vydania colného osvedčenia, by viedlo k zníženiu nákladov. Malé podniky by mohli profitovať aj zo sprístupnených trhov, investícií a služieb. Avšak toto všetko si vyžaduje ukončenie kola rokovaní v Doha,“ tvrdí Barberis.  Varoval  pred čoraz častejším využívaním beztarifných bariér zo strany rozvojových krajín, ktorými sa snažia vytlačiť firmy z Európy.

Pri otázke na stav ekonomiky, Barberis poukázal na reformy, ktoré treba urobiť, keď sa v Európe zaistí udržateľná obnova. Podľa je slov treba zmeniť nastavenie pracovného trhu, ktoré by viedla k väčšej flexibilite a vyššej produktivite.

„Do Európskeho inovačného aktu vkladáme veľké nádeje a tiež aj do návrhu novej stratégie pre rast a zamestnanosť EÚ 2020.“ Barberis očakáva, že finančný stav členských štátov bude veľkou výzvou pri obnovovaní rastu. Riešenie vidí v reforme sociálnej starostlivosti a fiškálnych systémov.

Podľa neho podnikateľská komunita očakáva, že nová Komisia dokáže svoje schopnosti najmä pokiaľ ide o verejno-súkromné partnerstvá, podporu inovatívnych malých podnikov a stimulovanie podnikania.

„Biznis musí byť vnímaný ako súčasť riešenia klimatických zmien a Eurochambers teda vyzýva k medzinárodnej dohode o klimatických zmenách, ktorá by efektívne zaviazala najväčších znečisťovateľov emisiami skleníkových plynov k obmedzeniu škodlivej činnosti bez toho, aby došlo k poškodenie európskej konkurencieschopnosti.

Kompletný rozhovor v anglickom jazyku môžete nájsť na tomto odkaze.