Preplatili Taliani vajíčka?

 

Krátka správa

Komisia požiadala Taliansko, aby vysvetlilo a poskytlo ďalšie detaily v otázke vládnych subvencií pre farmárov – chovateľov hydiny, poskytovaných s cieľom zmierniť dopady klesajúcej spotreby hydinárskych produktov v dôsledku vtáčej chrípky. Tvrdí, že informácie, ktoré v súčasnosti má, nestačia na posúdenie súladu talianskych opatrení s pravidlami EÚ na poskytovanie štátnej pomoci. Komisia vo všeobecnosti súhlasí s národnými plánmi štátnej pomoci za predpokladu, že sú rešpektované pravidlá poskytovania štátnej pomoci v EÚ.

Tieto ustanovenia okrem iného umožňujú, aby štát odkúpil 17 000 ton hydinových výrobkov a odpustil aktérom v sektore dane a odvody do fondov sociálneho zabezpečenia. Taliansko má mesiac na to, aby objasnilo, či je balík vládnych opatrení v súlade s týmito pravidlami.

Ministri poľnohospodárstva členských krajín EÚ v apríli 2006 schválili návrh Komisie na spolufinancovanie 50% národných podporných opatrení pre hydinárske trhy, spojených s poklesom cien vajec a hydiny, z európskeho rozpočtu. Podľa návrhu rozhodnú jednotlivé členské štáty o vhodných opatreniach, na ktorých by sa Únia mala finančne podieľať, a upovedomí o nich Komisiu, ktorá následne zhodnotí, či sú navrhované opatrenia v súlade s európskou legislatívou o štátnej pomoci a či sú oprávnené vzhľadom na prevládajúcu situáciu na trhu, a nakoniec spolufinancovanie schváli.