Prestížne ceny za „zodpovedné podnikanie“

Keď sa v roku 2001 dostalo do oxfordského slovníka slovo „McJob“, vo význame „nestimulujúce, nízko platené pracovné miesto, s malými možnosťami“, globálny fast-foodový reťazec McDonald´s vedel, že má problém. Aj preto sa rozhodol cielene zlepšovať svoj imidž zamestnávateľa.

Spoločnosť ponúka typicky krátkodobé, prvé zamestnanie pre absolventov škôl, alebo študentské brigády. Svoj obraz zamestnávateľa sa rozhodla zlepšovať zlepšovaním príležitostí pre zamestnancov, rozširovaním možností flexibilného zamestnania, vzdelávacími kurzami a pod. Súčasne spustila reklamnú kampaň o výhodách zamestnania. Výsledkom bolo nie len zníženie odlivu zamestnancov a zvýšenie ich hrdosti na firmu, ale aj ocenenie v tohoročnej súťaži BITC v kategórii BT Total Talent, udeľované za strategický prístup k rozvoju talentov zamestnancov. Spolu s McDonald´s získali ocenenie aj prevádzka BAA na letisku Heathrow, investičná banka Merrill Lynch a škótska pobočka PwC.

Ďalšou kategóriou bola Skills for Life, ktorá odmeňovala spoločnosti pomáhajúce zamestnancom získať základnú gramotnosť, základné matematické a jazykové schopnosti. Získala ju firma Ford Motor Company za zamestnanecký program v prevádzke Dagenham. Výsledkom cieleného vzdelávania zamestnancov bol okrem iného 92% pokles vážnych nehôd v továrni, nárast produkcie o tretinu, zníženie spotreby energie a zlepšenie morálky zamestnancov. Rovnaké ocenenie získali ďalšie tri firmy.

V rámci BITC boli odovzdávané ceny ešte v niekoľkých ďalších kategóriách, celkovo ich získalo 106 nových spoločností. Ďalších približne sto potvrdilo svoje minuloročné ocenenie. Výkonný riaditeľ BITC Stephen Howard tvrdí, že zatiaľ nepozoruje žiaden vplyv ekonomických problémov, vyvolaných finančnou krízou, na odhodlanie firiem správať sa spoločensky zodpovedne. Zameranie tohto ročníka na rozvoj talentov podľa neho symbolizuje, že manažment firiem by mal prihliadať na dlhodobé otázky aj v prípade, že je krátkodobá situácia ťažká.