Prevody firiem by mohli uchrániť milióny pracovných miest

V EÚ panujú obavy, že prílišné sústredenie sa výhradne na vytváranie nových firiem by mohlo opomínať dôležitosť ochrany už existujúcich spoločností.

Každoročne zaniknú tisíce podnikov – zväčša rodinných firiem – pretože neexistuje nikto, kto by takpovediac prevzal ich opraty.

Otázka zmeny vlastníka je často v EÚ prehliadaná aj napriek tomu, že sa očakáva, že až tretina vlastníkov firiem pôjde v najbližšej dekáde do dôchodku, čo sa odrazí na zhruba 690 000 malých a stredných podnikoch. Uviedol to vo včerajšej prezentácii výsledkov projektu „Pomocná ruka pre malé sa stredné podniky“ na záverečnej konferencii Týždňa malých a stredných podnikov (SMEs Week) v Madride Eurochambers.

Prieskumy ukazujú, že väčšina z týchto majiteľov jednoducho svoje podniky zatvorí. Aj z tých podnikov, ktoré sú prevedené na inú osobu, podľa odhadov viac ako 20% do piatich rokov zlyhá.

„Start-up-y sú samozrejme pre rast zdravé, no je nesporne efektívnejšie udržať už existujúce spoločnosti a pracovné miesta,“ hovorí Ben Butters, riaditeľ pre európske záležitosti v Eurochambers.

„V Európe je potrebné uľahčiť a sledovať prevod vlastníctva obchodných spoločností, a tým zabezpečiť, aby mnoho úspešných firiem – a pracovných príležitostí, ktoré ponúkajú – nezmizlo,“ uviedol.

Poradenské programy na pomoc kupujúcim prekonať ťažkosti po prebraní firmy sú dôležitým  nástrojom, no stále nie sú veľmi rozšírené.

Pilotný projekt financovaný Európskou komisiou, ktorý zabezpečoval Eurochambers ponúkol desaťdňové osobné poradenstvo 890 podnikateľom, ktorí nedávno prebrali malú frimu.

Projekt identifikoval základné oblasti vedomostí a schopností, ktoré sú dôležité pre úspešný prevod vlastníctva firmy. Kupujúci hovorili o potrebe školení v oblastiach účtovníctva,  finančníctva, strategického manažmentu, ľudských zdrojov a v prístupe k finančným prostriedkom.

Butters tvrdí, že poradenské programy ukazuju spôsob, ako maximalizovať šance firiem na prežitie a vyzýva k tomu, aby boli podobné programy realizované v celej Európe.