Prieskum: Okamžité finančné ciele sú často dôležitejšie ako udržateľnosť

Zdroj: Flickr

Prieskum uskutočnili medzi firmami s obratom aspoň 500 miliónov amerických dolárov, pričom respondentmi boli vrcholoví manažéri a výkonní pracovníci pôsobiaci na poli udržateľnosti, spoločenskej zodpovednosti pri podnikaní, životného prostredia, financovania a finančného reportingu v Severnej Amerike, Európe, Ázii a na rozvíjajúcich sa trhoch.

Manažéri vo všeobecnosti vidia v udržateľnosti viac možností ako rizika, pričom 87 % opýtaných tvrdí, že v najbližších troch rokoch sa jej význam zvýši. Najčastejšie je zahrnutá do vzťahov v rámci dodávateľskej siete (29 %), zlepšovania energetickej efektívnosti (38 %) a vzdelávania zamestnancov (32 %). Napriek tomu tretina z opýtaných pripúšťa, že väčšou prioritou sú často okamžité finančné výsledky. Podľa záverov prieskumu je to dôsledkom nevhodného podnikateľského prostredia.

Tím Economist Intelligence Unit (EIU), patriaci do domu renomovaného časopisu The Economist zverejnil výsledky prieskumu 8. februára v Ríme v rámci historicky prvého Dňa udržateľnosti na tému Biznis, ako ho (ne)poznáme s podporou spoločnosti Enel.

Zo strany skupiny Enel ide o novú iniciatívu podporujúcu takzvanú kultúru spoločného záujmu, ktorej cieľom je zmena myslenia a presadzovanie najlepšej praxe pri spoločensky zodpovednom podnikaní na globálnej úrovni. Agenda spoločenskej zodpovednosti pri podnikaní, zvlášť zameraná na klimatické zmeny, je pritom prioritou aj pre slovenské združenie Business Leaders Forum (BLF), ktorému od decembra minulého roka predsedá Paolo Ruzzini, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Slovenských elektrární.