Prieskum: Zelené označenia Európanov mätú a neveria im

V piatok boli zverejnené výsledky prieskumu Eurobarometer na tému budovania jednotného trhu pre ekologicky šetrné výrobky, ktorého sa po celej EÚ-28 zúčastnilo takmer 26 tisíc respondentov. Tesná väčšina Európanov (54 %) uviedla, že „občas“ kupuje produkty priaznivejšie pre prírodu, na Slovensku to uviedlo až 58 % opýtaných.

Pri nákupe ale najviac zaváži kvalita výrobku, ktorú až 97 % opýtaných považuje za dôležitú. Druhým najdôležitejším aspektom je cena produktu (87 %), za ktorou nasleduje environmentálny vplyv (84 %). Ako najmenej dôležitý faktor pri nákupe uviedli obyvatelia EÚ značku výrobku, ktorú za dôležitú považuje len 46 % opýtaných.

Asi polovica Európanov by bola ochotná zmeniť svoje nákupné zvyky v prospech ekologickejších výrobkov, ale majú pocit, že nemajú dostatok informácií a tiež nie úplne veria tvrdeniam výrobcov.

Tým, že sú ekologicky šetrnejšie výrobky vo všeobecnosti drahšie, otázkou zostáva, ako presvedčiť zákazníkov o tom, že sa vyplatí ich kupovať.

Presvedčivejšie pravidlá?

Eurokomisár pre životné prostredie verí, že  pomôcť by mohlo lepšie označovanie zelených výrobkov. „Samozrejme, všetci chceme vidieť v regáloch viac zelených produktov, ale tento prieskum ukazuje, že väčšina z nás je zmätená z ekologických tvrdení o výrobkoch a neverí im…Pre spotrebiteľov to nie je dobré a neprináša to uspokojenie ani tým firmám, ktoré sa skutočne usilujú,“ uviedol Janez Potočnik.

V apríli Európska komisia spustila testovanie novej schémy ako zlepšiť hodnotenie environmentálnej stopy produktov podľa ich celoživotného cyklu, na základe ktorého následne pripraví pravidlá pre špecifické sektory a produkty. Budúci rok predstaví samostatnú iniciatívu pre odvetvia potravín, nápojov a krmiva.

Adrian Harris z priemyselnej asociácie Orgalime, pre bruselský EurActiv uviedol, že súčasné pravidlá pre označovanie ekodizajnu sú dostačujúce. Nové prístupy podľa neho len zvýšia náklady, pre spotrebiteľov môžu byť zložité a ich prínosy sú otázne.

„Nechceme zavádzať nemastný neslaný koncept, ktorý pre náš priemysel nie je užitočný, keď máme metodológiu, ktorá je definovaná a odskúšaná,“ upozornil.

V rámci Eurobarometru viac ako tri štvrtiny opýtaných (77 %) uviedlo, že by boli ochotní za produkt zaplatiť viac, ak by mali istotu, že je naozaj ekologicky šetrnejší.

Portugalci dôverujú, Nemci nie

Najvyššiu dôveru, že produkty označené ako environmentálne priaznivejšie sú pre prírodu menej škodlivé, majú Portugalci (84 %), Malťania (82%), Francúzi a Belgičania (oba 81%). Týmto nálepkám a tvrdeniam naopak najmenej dôverovali respondenti z Nemecka (44 %), Rumunska (46 %) a Holandska (47%). Ako presvedčivé ich uviedlo 60 % opýtaných zo Slovenska.

V porovnaní s priemerom EÚ boli respondenti zo Slovenska menej dôverčivý voči vyhláseniam zo strany výrobcov pokiaľ ide o ekologickú šetrnosť ich vlastných výrobkov a správach o udržateľných postupoch.

 

Výrazne odlišný názor oproti priemeru EÚ mali Slováci na bezpečnosť konzumácie potravín po „dátume minimálnej trvanlivosti“ uvedenom na etikete. Len 24 % opýtaných, uviedlo, že to považuje za bezpečné. Ešte väčšiu nedôveru vyjadrili opýtaní z Rumunska (14 %) a Litvy (17 %).

Naopak až 81 % respondentov zo Švédska, 77 % z Rakúska a Spojeného kráľovstva verí, že táto konzumácia je bezpečná.