Prínosy chemickej legislatívy nie sú tak zjavné

Autor: renjith krishnan (FreeDigitalPhotos.net)

Vedúci oddelenia Európskej komisie pre životné prostredie Bjørn Hansen uviedol, že predloženie revízie nariadenia o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) sa z pôvodného júnového termínu odsunulo na október.

„Na revízii sme veľa pracovali a to je jeden z dôvodov prečo sme to mierne posunuli  – bolo to dôležité,“ uviedol Hansen na konferencii organizovanej chemickým koncernom BASF v Bruseli.

Revízia je už takmer hotová, „sleduje všetky aspekty REACH“ a obsahuje štúdie v oblasti dopadu legislatívy na konkurencieschopnosť, inovácie, životné prostredie, zdravie a bezpečnosť.

„Neoverené dôkazy“

V súvislosti s týmito štúdiami Hansen uviedol: „Je príliš skoro hovoriť o tom, že REACH dosahuje svoje ciele.“ Existujú ale „tu a tam signály a náznaky“ o tom, že priemysel prijíma rozhodnutia založené na zdravotných a environmentálnych cieľoch legislatívy. V súčasnej fáze sa REACH vzťahuje len na firmy vyrábajúce a dovážajúce chemikálie vo veľkom.

„Vidíme pri najmenšom neoverené dôkazy, že to začína vyzerať , že to funguje,“ priznal opatrne. Ide podľa neho o „celkom pozitívny odkaz“ vzhľadom na to, že REACH je praxi len päť rokov.

„Nebezpečné chemikália sa postupne nahrádzajú menej nebezpečnými,“ uviedol Hansen a z tohto pohľadu „REACH napĺňa očakávania“.

Predstaviteľ EK ale tiež priznal, že „existujú otázniky o tom, či je tento pokrok dostatočný“ pokiaľ ide o globálne ciele stanovené na Summite Zeme 2002 v Johannesburgu. Budúci rok by mala Komisia zverejniť posudok o tom, či sa na svetovej úrovni podarí dosiahnuť ciele o udržateľnom manažmente chemikálií pre rok 2020.

Prehliadaní spotrebitelia

Nie všetci účastníci konferencie ale súhlasili s tým, že chemické nariadenie je úspechom.

Riaditeľka enviro-organizácie s názvom Chemical Secretariat Anne-Sofie Andersson si myslí, že ju oslabuje slabá implementácia a nedostatočná spolupráca zo strany priemyslu. Začlenenie najnebezpečnejších chemických látok na prioritný zoznam zložiek, ktoré sa majú nahradiť, ale pomohlo pri používaní bezpečnejších substituujúcich alternatív.

Britská europoslankyňa Julie Girlig trvala na tom, že v centre pozornosti debaty má byť spotrebiteľ, keďže „väčšina občanov REACH vôbec nepozná“.

„Nemyslím si, že REACH tam vonku ubezpečuje európskych občanov,“ povedala Girling s tým, že prílišné zameranie na uplatňovanie nariadenia zo strany priemyslu vedie k prehliadaniu záujmu spotrebiteľov.

Obzvlášť podľa nej hrozí, že spotrebitelia budú doplácať za náklady, ktoré na nich chemické firmy prenesú v súvislosti zo zosúlaďovaním sektora požiadavkám REACH.

BASF nariadenie obhajuje

Nemecký chemický koncern ohodnotil prínosy REACH pozitívne a pochválil obrovský kus práce, ktorú dosiaľ odviedol sektor v súvislosti s registrovaním chemikálií produkovaných a dovezených vo veľkých objemoch (nad 1000 ton ročne).

Viceprezident BASF pre bezpečnosť výrobkov Martin Kayser uviedol, že BASF v registračných spisov, ktoré spravuje Európska chemická agentúra (ECHA) vyplnil asi 6 miliónov údajov.

„Verím, že už v tomto bode môžeme vidieť, že REACH funguje,“ povedal Kayser. „Fungoval už počas prvej fázy registrácie.“

„Nasledovať ale budú ďalšie dve fázy,“ varoval. Problémy podľa neho môžu nastať v prípade, keď malé firmy začnú registrovať chemické látky produkované v menších množstvách.

Pre výrobcov látok v objemoch 1-100 ton bude registrácia povinná v rámci tretej fázy, teda do júna 2018.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách.