Producenti vína nabádajú k umiernenému pitiu

„Je našou úlohou rozširovať odkaz umiernenosti, naučiť ľudí ako vychutnávať a oceniť vína. Inými slovami: podporovať zodpovednú konzumáciu“, povedal Xavier de Volontat, predseda Európskej konfederácie nezávislých vinárov (CEVI). 18. marca odšatrovala kampaň CEVI pod názvom „Víno v umiernenosti“ (Wine in moderation – Arte de Vivre).

De Volontat odmieta, aby sa kvalitné vína špecifické pre ten-ktorý región degradovali na obyčajný alkoholický nápoj, čo podľa neho „popiera kultúrnu dimenziu vína“.

Nová informačná kampaň európskeho vinárskeho sektora si dala za úlohu primäť konzumentov k umiernenosti a zodpovednosti pri pití vína. Pôjde zároveň o príspevok k stratégii EÚ na zníženie újm spojených s alkoholom.

„Samozrejme, že je možné vychutnať si život bez alkoholu“, povedala komisárka pre poľnohospodárstvo Mariann Fischer Boel na konferencii pri príležitosti spustenia kampane. „Víno je však vryté hlboko do európskej identity. Bolo súčasťou kultúry starovekého Grécka, rozšírilo sa s Rímskou ríšou a dnes prispieva k ekonomike EÚ približne 15 miliardami eur.“

Ako ďalej povedala komisárka Boel, kampaň konfederácie výrobcov vína a reforma vinárskeho sektora, na ktorú sa EÚ podujala, sú „príležitosťou na to, aby sme zvýšili povedomie o zdravotných prínosoch umiernenej konzumácie vína“.

Jedným dychom však priznala, že alkohol predstavuje v Európe skutočný problém, ktorý treba brať vážne. EÚ znepokojuje najmä rozšírená spotreba alkoholu medzi mladými ľudmi. Nadmerná konzumácia alkoholu sa v Európskej únii každoročne podpíše pod 200 tisíc úmrtí v dôsledku ochorení obličiek, pečene, rakoviny či nehôd.

V júni 2007 vznikla platforma pod názvom Európske fórum pre alkohol a zdravie. Ku koncu uplynulého roka zverenilo prvú sériu odporúčaní, ako znížť škody, ktoré sa pripisujú na vrub alkoholu. Prvá konferencia sa bude konať 17. apríla 2008.