Proti nelegálnym cigaretám inak

zdroj: pixabay

Európsky parlament odporučil Európskej komisii nepredlžovať dohodu so spoločnosťou Philip Morris International o boji proti nelegálnemu tabaku.

Jej platnosť vyprší v júli 2016 ako prvej zo sériie dohôd o spolupráci, ktoré EÚ podpísala so štyrmi tabakovými koncernami – Philip Morris International (PMI), od roku 2004; Japan Tobacco International (JTI), od roku 2007; Imperial Tobacco Limited (ITL) a British American Tobacco (BAT), obe od roku 2010.

Okrem finančnej kompenzácie pre EÚ vo výške 2,15 miliardy dolárov sa tabakové spoločnosti zaviazali k dôkladnej kontrole výroby a dodávateľského reťazca so svojimi produktami.

Cieľom bolo zabrániť, aby ich výrobky saturovali nelegálny trh, ktorý spôsobuje EÚ a jej členským štátom straty príjmov v oblasti ciel, DPH a spotrebných daní vo výške desať miliárd eur ročne.

Európska komisia zverejnila svoju europoslancami dlho požadovanú správu hodnotiacu dohodu s PMI koncom februára 2016. Jej záver uvádza, že dohoda “významne prispela” k boju s nelegálnymi produktmi.

Spoločnosť PMI hovorí, že dohoda bola “užitočným nositeľom” pre kontrolné opatrenia.

Zmena situácie

Európsky parlament v uznesení súhlasí, že dohody viedli k obmedzeniu pašovania cigariet, avšak vzniknutú medzeru na čiernom trhu následne zaplnili lacné neznačkové cigarety (tzv. illicit whites), pričom ich nezákonný predaj výrazne rastie.

Poslanci Európskeho parlamentu sú toho názoru, že EÚ by mala namiesto predlžovania dohody do budúcnosti využiť existujúce vlastných a medzinárodných nástroje určených na boj proti pašovaniu cigariet.

Na úrovni EÚ sú to opatrenia z nedávno prijatej smernice o tabakových výrobkoch (články 15 a 16), ktorá bude plne účinná od roku 2019. Jej súčasťou je aj vznik interoperabilného systému vyhľadávania a sledovania cigariet na úrovni celej EÚ.

Na medzinárodnej úrovni je to protokol k Rámcovému dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o kontrole tabaku (FCTC), ktorý sa snaží o interoperabilné sledovanie cigariet na medzinárodnej úrovni.

Tento protokol zatiaľ nenadobudol účinnosť, najprv ho musí ratifikovať 40 z jeho signatárov. Uznesenie Európskeho parlamentu vyzýva na jeho rýchlu ratifikáciu členskými štátmi. Odhady ale hovoria, že to bude trvať ešte aspoň šesť rokov.

Otvára sa teda časové okno, kým vstúpia do praxe dohodnuté mechanizmy a vypršaním dohody s tabakovou spoločnosťou. Europoslanci hovoria, že Komisia by mala prijať doplňujúcu právnu úpravu.

Spoločnosť PMI uvádza, že iniciatívne zavádza oparenia smerujúce k silnému dohľadu na medzinárodnej úrovni bez toho, že by čakala na účinnosť smernice alebo protokolu.

Europoslankyňa Monika Flašíková Beňová (SMER-SD) hovorí, že nelegálny obchod s tabakovými výrobkami prispieva k financovaniu rôznych druhov organizovanej kriminality vrátane obchodovania s ľuďmi, drogami, zbraňami a podľa viacerých expertov aj k financovaniu medzinárodného terorizmu.

„Zo štatistík vyplýva, že v priemere každá desiata cigareta v EÚ sa stala predmetom nezákonného obchodovania. Vďaka tomu prichádzajú členské štáty ročne pri výbere daní spolu o viac ako 10 miliárd eur,“ pripomenula poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová.

Falšované cigarety s použitím tabaku nekontrolovanej kvality, predstavujú pre zdravie ľudí oveľa väčšie riziko a ich nižšia cena ich robí dostupnejšími pre mladistvých. Mladých fajčiarov pritom podľa štatistík stúpa a väčšina opatrení na reguláciu tabaku sa zameriava práve na nich.

Na margo dohody medzi EÚ a PMI Flašíková Beňová hovorí, že „bohužiaľ sa kriminálnikom podarilo čiastočne prispôsobiť tak, že sa viac zamerali na neznačkový tovar. Celkový počet falošných cigariet v EÚ tak zostal naďalej vysoký,“ uviedla europoslankyňa.

Európsky parlament v uznesení tiež uviedol, že je “hlboko znepokojený” tým, že rozpočet Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) je podľa údajov uvedených v dohodách o tabaku čiastočne financovaný z ročných poplatkov získaných od tabakového priemyslu na báze dohôd. Europoslanci v tom vidia “určitý konflikt záujmov”.