Protifajčiarska kampaň dotovaná z tabakových dotácií

Pozadie

EÚ použila v roku 2007 na podporu pestovateľov tabaku približne 321 miliónov eur. Ešte roku 2004 ministri poľnohospodárstva EÚ podstane, takmer o dve tretiny, okresali tabakový rozpočet. Dohodli sa že, vyplácenie dotácií pestovateľom tabaku sa bude postupne znižovať a úplne skončí v roku 2010. Nahradené bude tzv „neviazanými“  platbami, ktoré nie sú viazané na produkciu, ale na plnenie enviromentálnych, kvalitatívnych a iných podmienok, tzv. systém krížového plnenia.

Otázky

Časť prostriedkov určených na podpory pre pestovateľov tabaku pre roky 2008 a 2009 by sa mala použiť na ďalšie financovanie kampane upozorňujúcej na škodlivosť fajčenia. Zámer oznámila Komisia v pondelok, 4. februára.

Kampaň bola do konca roku 2007 financovaná z tzv. Fondu Spoločenstva pre tabak. Išlo o sériu televíznych spotov zameraných hlavne na mladých ľudí, ktoré nabádajú na alternatívny spôsob života. (HELP-za život bez tabaku) Kampaň doteraz EÚ stála 72 miliónov eur.

EK teraz Rade navrhuje, aby finacovanie kampane z fondu pre tabak predĺžila aj na roky 2008 a 2009. Išlo by približne o 5 % z celkovej výšky dotácií. Ak by návrh v Rade ministrov prešiel, kampaň by si zabezpečila ďalších takmer 17 miliónov eur za jeden rok. Kampaň dopĺňa celoeurópsku iniciatívu smerujúcu k úplnému zákazu fajčenia na verejných miestach v EÚ, ku ktorému sa postupne pridávajú ďalšie a ďalšie členské štáty.

Únia je piatym najväčším producentom tabaku na svete. Najviac sa pestuje chudobnejších oblastiach GréckaTalianska.

Pozície

Mariann Fischer Boelová, komisárka pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, vyhlásila: „Vďaka reforme sa vyplácanie dotácií na tabak do roku 2010 postupne ukončí. Myslím si ale, že medzitým by sme mali aj naďalej poskytovať časť peňazí na financovanie opatrení zameraných na zvyšovanie informovanosti ľudí o škodlivých účinkoch fajčenia. Z tohto dôvodu navrhujem predĺžiť schému financovania o ďalšie dva roky.“

Markos Kyprianou, komisár pre zdravie, uviedol: „Som aj naďalej odhodlaný zvyšovať informovanosť o škodlivých účinkoch spojených so spotrebou tabaku prostredníctvom kampane HELP a návrh v tejto súvislosti podporujem.“