Prvé návrhy roka: Cezhraničné poskytovanie služieb v EÚ bude jednoduchšie

Jyrki Katainen, zdroj: EurActiv.com

Balík opatrení, ktoré majú uľahčiť jednotlivcom aj firmám poskytovanie služieb v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ dnes po svojom prvom zasadnutí v roku 2017 predstavila Európska komisia. Od opatrení si sľubuje prínos pre spotrebiteľov, ľudí hľadajúcich si zamestnanie i podnikateľov a tiež ekonomický rast.

Odstránenie prekážok

Štyri navrhované opatrenia by mali poskytovateľom služieb uľahčiť zvládanie administratívnych prekážok a členským štátom zas pomôcť s odstránením zbytočných a zastaraných požiadaviek, ktoré kladú na zahraničných podnikateľov. Komisia chce namiesto zmeny aktuálnej legislatívy zabezpečiť úplnú implementáciu a dôkladné napĺňanie existujúcich pravidiel a predísť prijímaniu nevyhovujúcich právnych noriem na národnej úrovni.

“Prekážky v obchode so službami sú prekážkami konkurencieschopnosti. Lepšie využitie jednotného európskeho trhu v službách umožní firmám v EÚ tvorbu pracovných miest a rozrastanie cez hranice ponúkaním širšej škály služieb za lepšie ceny pri zachovaní vysokých štandardov pre pracovníkov a spotrebiteľov. Dnes prekladáme návrhy, ktoré zjednodušujú pravidlá pre cezhraničných poskytovateľov služieb,” skonštatoval podpredseda Európskej komisie zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen.

“Služby vytvárajú dve tretiny HDP Únie a 90 percent nových pracovných miest. Jednotný trh ale v súčasnosti v sektore služieb nefunguje ideálne. Prichádzame tým o možnosť tvorby ďalších pracovných miest a ekonomický rast. Dnešným návrhom chceme dosiahnuť, aby sa Európa stala svetovým centrom na poskytovanie, nákup a vývoj nových služieb,” vysvetlila eurokomisárka pre vnútorný trh, priemysel a podnikanie Elžbieta Bieňkowská.

Komisia navrhuje pre poskytovateľov služieb e-kartu, ktorá im uľahčí administratívne povinnosti pri rozširovaní podnikania do ďalších členských štátov. Podnikateľ sa prostredníctvom e-karty obráti na styčného pracovníka vo svojom domovskom štáte. Ten v štáte, kde chce poskytovateľ služieb začať podnikať overí, či spĺňa tamojšie normy a pravidlá a informuje podnikateľa o výsledku.

Národné zákony v súlade s európskymi

Ďalšie opatrenia sa týka približne pätiny európskych pracovníkov, ktorí na výkon svojej profesie potrebujú špeciálnu kvalifikáciu alebo titul. Hoci prijímanie a regulácia kvalifikačných pravidiel je právomocou národných štátov, Komisia chce dosiahnuť odstránenie zastaraných alebo neprimerane prísnych požiadaviek. Navrhuje preto jednotný a transparentný test, ktorým by mali členské štáty preveriť zákony prijímané na národnej úrovni a overiť si, či sú v súlade s európskymi štandardmi.

Eurokomisia ponúka členským štátom pomoc pri nastavení kvalifikačných pravidiel pri profesiách s vysokým potenciálom na tvorbu pracovných miest a ekonomického rastu. Týka sa to napríklad architektov, technikov, právnikov, účtovníkov, realitných maklérov alebo turistických sprievodcov. Európska komisia sa pri návrhu inšpirovala prínosnou reformou trhu so službami v Poľsku, Taliansku, Španielsku a Portugalsku.

Štvrtým opatrením je návrh, aby členské štáty informovali EK o reformách v oblasti služieb. Cieľom je, aby eurokomisia mohla vopred členský štát upozorniť, ak navrhovaný zákon nie je v súlade s únijnou legislatívou.