Rada schválila základný účet pre každého

Rada pre hospodárske a finančné veci (ECOFIN) včera schválila pravidlá týkajúce sa platobných služieb a poplatkov za vedenie účtu.

Mala by spotrebiteľom umožniť informovane sa rozhodnúť pri otváraní si platobného účtu zvýšením transparentnosti a porovnateľnosti informácií o poplatkoch za vedenie účtu. Zároveň by sa tým mala odstrániť diskriminácia na základe trvalého bydliska. Aj zmena účtu mala byť jednoduchšia.

Podľa prieskumov Komisie čelí mnoho európskych spotrebiteľov problémom pri otváraní si platobného účtu. Dôvodom je, že nemajú adresu trvalého pobytu v členskom štáte, kde sídli poskytovateľ danej služby.

Smernica nastavuje pravidlá, ktoré garantujú minimálne štandardy platobných účtov všetkým spotrebiteľom legálne sa pohybujúcim na území EÚ.

Banky od spotrebiteľov môžu požadovať preukázanie dôvodov a skutočného záujmu na zriadenie účtu. Zároveň im ale musia poskytnúť informácie o výške poplatkov, prostredníctvom jasného a štandardizovaného formátu.

Členské štáty tiež musia zaistiť bezplatný prístup najmenej na jednu webovú stránku, kde si spotrebiteľ môže porovnať výšku poplatkov aj od iných poskytovateľov.

Smernica nastavuj pravidlá aj pri zmene účtu v rámci členského štátu, a tiež zjednodušuje procesy pri otváraní si účtu v inom členskom štáte.

K prijatiu smernice došlo po dohode s Európskym parlamentom z 20.marca. Parlament svoju pozíciu prijal už v prvom čítaní 15.apríla. (Bližšie v článku EP podporil právo na bankový účet pre každého, 15.4.2014)

Členské štáty majú dva roky na transpozíciu smernice do národných legislatív.

Podľa prieskumov nemá účet v banke až 60 miliónov Európanov. Medzi členskými krajinami sú pritom veľké rozdiely. Kým vo Francúzsku má účet v banke takmer 99 percent populácie, v Rumunsku či Bulharsku nemá účet takmer polovica občanov.

Na Slovensku nemá, podľa odhadov Európskej komisie, bankový účet 20 % ľudí, čo je viac ako milión ľudí. Z prieskumu tiež vyplýva, že tri štvrtiny ľudí nemajú účet preto, lebo ho jednoducho nechcú mať a približne dvestotisíc občanov pre nízky príjem.