Rada zvýšila mliečne kvóty

V Európskej únii sa bude od apríla vyrábať viac mlieka, syrov a iných mliečnych výrobkov. Ministri poľnohospodárstva sa včera dohodli, že od 1.4. sa mliečne kvóty zvýšia o 2%, čím podporili návrh Komisie z 12. decembra minulého roka. Členské krajiny tak vyrobia spoločne o 2,84 mil. ton výrobkov viac.

Zvýšená kvóta sa rovnomerne rozdelí medzi všetky členské krajiny. Slovensko bude môcť vyrobiť spolu takmer 1,06 mil. ton produktov.

Zvýšenie kvót je odpoveďou na celoeurópsky a celosvetový rast dopytu. V sledovanom období 2003 – 2007 spotreba mlieka výrazne narástla a predpokladá sa, že trend bude pokračovať aj do roku 2014. Zvýšenie kvót je tiež prípravou na obdobie po roku 2015, kedy skončí platnosť súčasného kvótneho systému.

„Som veľmi rada, že ministri podporili návrh na zvýšenie kvót“, komentovala rozhodnutie Mariann Fisher-Boel, komisárka zodpovedná za poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Dodala, že požiadavka na zvýšenie kvót sa objavila už počas minulého roka, kedy dopyt aj ceny výrazne rástli. „Aby boli naši poľnohospodári schopní uspokojiť [..] dopyt, musíme im preto zabezpečiť vhodné podmienky“, dodala.

Problematika mliečnych kvót bude opäť témou dňa počas revízie Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá je naplánovaná na máj 2008.

Trh s mliekom a mliečnymi výrobkami prešiel v posledných rokoch viacerými zásadnejšími zmenami:

  • V roku 2000 zvýšila Komisia kvótu o 1,5% pre 11 krajín.
  • V roku 2003 navrhla Komisia zvýšiť kvóty o 2% pre krajiny, ktorým neboli zvýšené v roku 2000. Rada návrh odmietla.
  • V roku 2003 sa znížili intervenčné, teda štátne nákupné ceny masla a sušeného odstredeného mlieka.
  • V roku 2003 sa rozhodlo, že kvótny systém bude platiť do apríla 2015.
  • V roku 2003 sa po prvý raz od roku 1968 úplne vyprázdnili intervenčné mliečne sklady. Vypredali sa produkty, ktoré štát vykúpil za intervenčné ceny ako pomoc poľnohospodárom bez ohľadu na aktuálny dopyt .