Radšej šetriť energiou ako sprísňovať regulácie

Krátka správa

Posilnenie Európskeho systému obchodovania s emisiami (EU ETS) bude stáť niektoré európske firmy aj ich „čisté ročné príjmy aj viac“, tvrdil novinárom prezident BusinessEurope Ernest-Antoine Seillière v pondelok, 26. novembra v Bruseli.

Seillière vyjadril obavy priemyslu, že posun v rámci EU ETS k úplnému obchodovaniu povolenie na emisie je „tak problematický“, že rastúce náklady prinútia firmy odísť z Európy do krajín, kde bude CO2 lacnejšie.

Obavy z dopadu regulácií na náklady vyjadrili niekoľko krát aj slovenskí priemyselníci, najmä v súvislosti so znížením emisných kvót pre Slovensko. Klub 500 i Republiková únia zamestnávateľov svorne tvrdia, že sprísňovanie emisných pravidiel poškodzuje konkurencieschopnosť a negatívne ovplyvní najväčších slovenských zamestnávateľov.

O myšlienke plného obchodovania Komisia ešte len diskutuje. Bola by to výrazná zmena, pretože doteraz prideľovali štátne úrady firmám určitú časť povoleniek zadarmo, a obchodovalo sa len so zvyškom. Lenže počas predchádzajúceho alokačného obdobia (2005-2007) viedlo veľké množstvo pridelených povoleniek k zrúteniu cien na trhu.

Komisia preloží návrhy na revíziu ETS pre obdobie po roku 2012 už 23. januára. Spolu s ním zverejní aj balík návrhov na podporu obnoviteľných zdrojov a oznámenie o zachytávaní a uskladňovaní uhlíka (CCS).

BusinessEurope tvrdí, že sa treba viac zamerať na zlepšenie energetickej efektívnosti a nie sprísňovanie pravidiel pr obchodovanie s emisiami a „ťažko dosiahnuteľné“ ciele v oblasti obnoviteľných zdrojov. Podľa Folkera Franza, jej poradcu pre environmentálne otázky, je to možné dosiahnuť zmenou pravidiel pre odpisy, verejné obstarávanie, informačnými kampaňami a povinnými požiadavkami na ekologickú efektívnosť budov a priemyselných procesov.

Na otázku, či sa na formulácii pozície BusinessEurope podieľali aj zástupcovia sektora obnoviteľných zdrojov Seillière odpovedal, že organizácia nie je proti obnoviteľným zdrojom ako takým, má však vážne pochybnosti o reálnosti 20% cieľa (20% energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2020).

Energetické firmy pracujúce s obnoviteľnými zdrojmi však tvrdia, že pri správne nastavenej podpore je cieľ viac ako uskutočniteľný.