Rast je späť, úverová kríza trvá

Foto: waɪ.tiː / flickr

Aj keď rast HDP vzrástol späť do pozitívnych čísel a priemyselná produkcia stúpa, podľa Eurostat-u malé banky sa stále sťažujú, že banky sú naďalej obozretné.

Záležitosť sa dostala na popredné miesta politickej agendy vlád naprieč celej Únie, čo spôsobil najmä fakt, že mnohé banky boli znárodnené, alebo v nich štát získal značný podiel. Banky, ktoré sa snažia o konsolidáciu odolávajú úverovému tlaku skôr z politických ako komerčných dôvodov.

Vlády do riadenia podporovaných bánk dosadili delegátov, ktorí chránia verejný záujem a tiež posudzovateľov, ktorí skúmajú, či banky nespravodlivo neodmietajú poskytnúť úver.

Veľká Británia

Hospodárske záležitosti sa stali hlavnou témou predvolebných kampaní v krajine. Jednou z nich je aj prísľub sprístupnenia prostriedkov malým podnikom. Labouristická strana premiéra Gordona Browna sľubuje štvormiliardový fond zameraný na podporu rastu, ktorý by malým firmám poskytoval kapitálové injekcie vo výške 2 – 10 miliónov. Labouristi tiež sľubujú tiež väčšiu kontrolu bánk, či nespravodlivo neodmietajú podnikom poskytovať úvery.

Konzervatívna strana Davida Camerona na prístupe k finančným prostriedkom stavia. Chcú diverzifikovanejšie zdroje pre malé podniky a navrhujú schému úverových garancií.

Liberálni demokrati Nicka Clegga sľubujú, že banky rozdelia a vytvoria regionálne a lokálne zdroje financií. Ide o súčasť plánu, ktorý má zaistiť, aby ekonomika už nikdy nebola destabilizovaná vysoko rizikovými finančnými odvetviami.

Federácia malých podnikov (FSB) zverejnila vlastný list želaní, v ktorom vyzvala politikov, aby z prístupu k financiám urobili svoju prioritu, a tak zaistili obnovu. Podľa FSB náklady na úvery sú privysoké a žiada viac konkurencie v rámci trhu vytvorením „poštovej banky“ a lepším využívaním štátnych bánk.

Nemecko

V Nemecku vláda vytvorila mandát úverového mediátora, ktorý zastáva Hans-Joachim Metternich. Jeho úlohou je malým firmám pomôcť zísť prostriedky v čase krízy. Podľa jeho slov aj keď dáta nemeckej vlády ukazujú, že v krajine nepanuje celonárodná úverová kríza, firmy stále môžu v budúcnosti čeliť problémom s likviditou.

Celkový objem poskytnutých úverov v posledných mesiacoch klesá. „Je príliš skoro na to, aby sme mohli povedať, že je to pre hospodársku krízu a odložené investičné aktivity alebo, že firmy majú čoraz väčšie problémy získať peniaze a to aj napriek tomu, že majú viac zákaziek. Malé a stredné podniky stále trpia pre sprísnené bankové kritériá,“ skonštatoval.

Podľa finančnej skupiny KfW, štátnej banky, ktorá poskytuje úvery drobným firmám, problémy s pôžičkami ešte neskončili. „Z nášho pohľadu nebezpečenstvo ešte nebolo odvrátené. Pre krízu sú schopnosti vnútorného financovania firiem obmedzené. Keď sa oživí ekonomika, ako očakávame, bude treba viac kapitálu,“ uviedla banka. Podľa nej problémy najviac zastihli exportný sektor.

Francúzsko

Aj francúzske podniky mali po vypuknutí krízy problémy so získavaním úveru, no situácia sa pomaly zlepšuje. Podľa údajov Banque de France, boli úverové podmienky v poslednom štvrťroku 2009 pre malé firmy oveľa flexibilnejšie.

Súčasný pokles úverovania je dôsledkom nízkeho dopytu. Európska investičná banka na obdobie 2008 – 2011 uvoľnila 30 miliárd eur. V uplynulom roku poskytla 13 miliárd eur. Z toho 950 miliónov eur bolo distribuovaných cez komerčné banky. Crédit Coopératif malým podnikom požičala 150 miliónov eur a Banque Fédérale des Banques Populaires 100 miliónov eur. BNP Paribas poskytla úvery v hodnote 400 miliónov eur a Crédit Agricole 300 miliónov eur.

Slovensko

Aj keď slovenský bankový sektor bol relatívne zdravý, keď prepukla úverová kríza, slovenská vláda sa aj napriek tomu rozhodla posilniť úverový tok smerom do podnikov v rámci svojich protikrízových opatrení.

Základné imanie Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, ktorá sa špecializuje na podporu malých a stredných podnikov, bolo zvýšené o takmer 33 miliónov eur. V apríli 2009 schválila EIB žiadosť SZRB o úverovú linku v dohodnutej výške 50 miliónov eur na podporu investičných aktivít malých podnikov v rôznych sektoroch s dôrazom na financovanie priemyslu a sektoru služieb. Do toho istého dátumu malo byť zvýšené základné imanie Eximbanky asi o 11,5 milióna eur. Slúžia na financovanie exportných úverov, opäť so zameraním na MSP.

V rámci Mikropôžičkového programu plánuje vláda podporiť asi 500-750 podnikateľov, na čo má byť v rokoch 2009-2010 vyčlenených zo štátneho rozpočtu 5 miliónov eur.

Národná banka Slovenska (NBS) v rámci svojej odpovede na finančnú krízu zaviedla ukazovateľ v oblasti likvidity bánk, ktorý požaduje od bánk držbu dostatočného objemu likvidných aktív. V poslednom štvrťroku 2008 a na začiatku 2009 zároveň zaznamenala pokles úverov, najmä prevádzkových. V januári 2009 bola zaznamenaná stagnácia v nových prevádzkových úveroch a nových investičných úveroch, čo bolo dôsledkom nízkeho dopytu pre nepredvídateľný hospodársky vývoj a prísne úverové podmienky, ktorým banky čelili.

"Správanie bánk bolo a je obozretné, keď v čase očakávanej zhoršenej ekonomickej a finančnej situácie slovenských podnikov sprísňujú štandardy na úvery, aby zabezpečili návratnosť,“ skonštatoval Jozef Hudák, riaditeľ sekcie podnikateľského prostredia MH SR. Okrem toho zdôraznil, že nižšia ochota zadlžovať sa bola spôsobená najmä neistotou budúceho ekonomického vývoja a jeho vplyvu na finančnú pozíciu klientov.

V druhom polroku minulého roku začal objem úverov smerom do podnikov aj domácností opäť rásť. V januári 2010 však celkový objem úverov podnikom zaznamenal pokles ako na medzimesačnej, tak aj na medziročnej báze. Objem prevádzkových úverov stále klesal, no objem investičných úverov a úverov na nehnuteľnosti začal rásť.

„Celkový objem úverov smerujúcich do malých firiem v roku 2009 poklesol. Súviselo to s celkovou recesiou, v dôsledku ktorej firmy rušili alebo odkladali svoje investičné zámery, čo sa prejavilo v poklese dopytu po úveroch investičného typu. V oblasti prevádzkového financovania sme naopak, zaznamenali nárast využívanie predovšetkým kontokorentných úverov, ktorými si firmy kompenzovali predĺžené splatnosti faktúr od ich odberateľov,“ vysvetlila Alena Walterová, hovorkyňa VÚB banky.