Ratifikácia CETA: Všetko alebo nič

Paul Magnette

Premiér valónskej regionálnej vlády Paul Magnette, zdroj: TASR

Budúcnosť Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi EÚ a Kanadou je aj napriek minulotýždňovému podpisu lídrov oboch strán nejasná.

Najskôr zrušia clá

CETA je takzvaná „zmiešaná“ dohoda, čo znamená, že ju okrem Rady EÚ a Európskeho parlamentu musia schváliť aj všetky príslušné národné a regionálne parlamenty (ktorých je dohromady 38).

Najbližšie, pravdepodobne začiatkom budúceho roka, bude o CETA hlasovať Európsky parlament. Očakávaný súhlas europoslancov spustí takzvané predbežné uplatňovanie dohody. Znamená to, že začnú platiť tie časti zmluvy, ktoré spadajú pod výlučnú právomoc Európskej únie – ide najmä o zrušenie ciel.

Odstránením takmer všetkých (99 %) doteraz platných ciel na obchod medzi EÚ a Kanadou, by mali európske firmy ročne ušetriť dohromady asi 500 miliónov €.

Zvyšné časti zmluvy, vrátane kontroverzného Investičného súdneho systému (ICS), vojdú do platnosti až po ratifikácii všetkými členskými štátmi.

Valóni žiadajú zmeny

Valónsko, ktoré v posledných týždňoch blokovalo belgický podpis, však zmluvu v súčasnej podobe ratifikovať nemieni.

Vo vyhlásení belgickej vlády o podmienkach podpisu CETA, ktoré vzniklo po konzultácii s valónskym regiónom, Radou EÚ a Komisiou, sa píše, že ak sa súčasná podoba systému ICS nezmení, Valónsko ratifikáciu zmluvy zablokuje. Ratifikácia by sa tak zastavila „permanentne a definitívne“.

Vyjednávačov teda ešte čaká veľa práce, ako po podpise zmluvy upozornila aj kanadská ministerka pre zahraničný obchod Chrystia Freelandová.

Belgicko zároveň požiada Súdny dvor EÚ, aby preskúmal, či ICS v tejto podobe nie je v rozpore so zmluvami EÚ. Dá sa očakávať že na stanovisko Súdneho dvora si počkajú aj ďalšie členské štáty, čím sa môže ratifikácia ešte predĺžiť.

Výlučná právomoc?

Ohrozené je však aj predbežné uplatňovanie CETA.

Rada EÚ do svojho rozhodnutia o podpise zmluvy po konzultácii s belgickými regiónmi doplnila vyhlásenie o zrušení predbežného uplatňovania v prípade, ak ktorýkoľvek členský štát odmietne zmluvu ratifikovať.

Ak teda Valónsko nebude súhlasiť s ratifikáciou, obnovia sa clá zrušené pri predbežnom uplatňovaní.

Rada tak po prvý krát dáva štátom, ako aj niektorým regionálnym parlamentom, možnosť rozhodovať v oblasti výlučnej právomoci Únie.